NTVA

NTVA
NTVA 2018-10-08T15:14:54+00:00

Kommende arrangement

Oslo: Møte 14. november 2018

Oslo: Møte 14. november 2018

14 nov 2018 15:00

Nye klimakrav i skipsfarten – hvilke teknologier blir rådende?

International Maritime Organization (IMO) har vedtatt at miljøutslippen...

Stavanger: Julemøte 21. november 2018

Stavanger: Julemøte 21. november 2018

21 nov 2018 18:00

Thorium-basert kjernekraft

Thorium, del av fremtidens energiløsning v/professor Egil Lillestøl, Universitetet i Bergen...

Bergen: Møte 27. november 2018

Bergen: Møte 27. november 2018

27 nov 2018 19:00

Ny teknologi endrer media

Foredragsholder: Ansvarlig redaktør, direktør Gard Steiro, VGFalske nyheter. Forsider styrt av algoritmer...

Trondheim: Julemøte 7. desember 2018

Trondheim: Julemøte 7. desember 2018

7 des 2018 18:00

Hjernens mekanismer for sted og tid

Edvard Moser, professor, Kavli Institute for Systems Neuroscience, TrondheimEvnen til å beregne ...

Oslo: Julemøte 10. desember 2018

Oslo: Julemøte 10. desember 2018

10 des 2018 18:00

Kunstig intelligens, med konkrete anvendelser i Norge

  • Kunstig intelligens - muligheter for Norge v/A...

Senere møter. Møteprogrammet blir laget for et semester ad gangen. Programmet for høstsemesteret blir fastlagt før sommerferien. Programmet for vårsemesteret blir fastlagt før jul. Send en epost til post@ntva.no om du ønsker å få tilsendt programmet for kommende semester.

Nyheter

Stor interesse for CO2-møte i Oslo

24.oktober holdt NTVAs Oslo-avdeling et møte om teknologi for å redusere CO2-utslipp. Prorektor ved NTNU Johan E Hustad som også er leder for NTNUs energiprogram redegjorde for den internasjonale situasjonen for karbonfangst og lagring. Unni Olsbye som professor i kjemi ved Universitetet i Oslo og leder for sentrale utviklingsprosjekter innenfor sitt fagfelt foredro om karbonfangst og mulig bruk av CO2 [...]

NTVA arrangerer et stort og høyaktuelt Teknologiforum i Oslo 12. november

Teknologiforum 2018 Grip mulighetsrommet: Bli en del av det nye smarte næringslivet Digitalisering og automatisering muliggjør både omstilling til et bærekraftig samfunn og nye, mer effektive måter å drive produksjon og tilby tjenester på. Hva gjør vi i Norge og hvordan ser fremtiden ut? 12. november inviterer Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) til Teknologiforum 2018 for å gi deg det det [...]

Stinn brakke i Studentersamfundet!

Det var 160 personer tilstede da Studentersamfundet i Trondheim og Norges Tekniske Vitenskapsakademi 2. oktober arrangerte møte i Klubben. En del interesserte måtte avvises i døren på grunn av branntekniske bestemmelser.  Kveldens møtetema var  Fremtidens matproduksjon – laboratoriedyrket kjøtt I 2013 ble tidenes første laboratoriedyrkede burger spist på en konferanse i London finansiert av Google-penger. Muskelstamceller tatt fra en ku ble [...]

Deling, plattform og tillit – forstå delings- og plattformøkonomien

I industrisamfunnet ble produksjonen av varer optimalisert ved å organisere arbeidsoppgavene i verdikjeder. Bl a ble mennesker erstattet med spesialiserte roboter som gjorde de enkelte oppgavene raskere, billigere og med færre feil. Industrisamfunnet greide imidlertid aldri å optimalisere selve varebyttet eller bruken av de produserte varene på samfunnsøkonomiske og bærekraftige måter. Dette er utgangspunktet for den nye boken som professor Arne Krokan [...]