NTVA møter

/NTVA møter
NTVA møter 2017-04-18T13:01:53+00:00

Oslo: Møte 25. oktober 2017

onsdag, 25 okt 2017

Tidspunkt: 18:00 – 22:00

Thumbnail Image

Smartnett, smarthus, og klimavennlige bygg


Nullutslippsbygg og nullutslippsområder – Løsninger for lavutslippssamfunnet
ved Professor Arild Gustavsen, NTNU. Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME-ZEN)

Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) på nullutslippsbygg (FME ZEB) startet opp i 2009. Senteret ble finansiert av Forskningsrådet og partnere fra 2009 til 2017. Senteret har hatt som mål og utvikle produkter og løsninger som skal bidra til markedsgjennombrudd for nullutslippsbygninger. Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN) ble utpekt som FME senter i 2016 og skal bidra til lavutslippssamfunnet ved å utvikle bærekraftige områder med null utslipp av klimagasser. Foredraget viser resultater fra FME ZEB, inklusiv eksempler på teknologier benyttet og pilotbygg, og planer for videre forskning og utvikling i FME ZEN.

Direktør Gerd Kjølle, Sintef, Senter for intelligent elektrisitets­distribusjon (CINELDI)

Møtet er åpent for alle interesserte.

De som vil delta på middagen etter foredraget må melde seg på til post@ntva.no innen torsdag 19. oktober. Prisen er kr 400, og påmeldte til middagen vil få tilsendt faktura.

Arrangementssted

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
Oslo,

Påmeldingsavgift:

Egenandel middag NOK 400.00