Laster Arrangementer
  • Dette arrangement har allerede funnet sted.

Alrek helseklynge – samhandling om fremtidens helse- og omsorgsløsninger

Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) Bergen arrangerer i samarbeid med Academia Europaea og Tekna sitt første fysiske møte i 2021 – 20. september kl 19.00.  Møtet er åpent for alle interesserte. De to temaene på møtet er

  • Alrek helseklynge og nybygget på Årstadvollen som åpnet i 2020.
  • Koronaviruspandemien i Norge og i Bergen, hva har vi lært? 

Sted: Det nye K2-bygget på HVL Kronstad (inngang fra Kronstadplassen). Av smittevernhensyn er antall deltagere begrenset til 50. Det blir servert kveldsmat etter møtet.

Instituttleder og professor Guri Rørtveit, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB vil innlede om Alrek helseklynges bidrag til å styrke helse- og omsorgsløsninger i en tid hvor oppmerksomheten om pandemi og folkehelse preger livene våre.

Alrek helseklynge i Bergen ble offisielt åpnet 13. oktober 2020. Helseklyngen har som mål å skape innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket. I nybygget knyttet til Helseklyngen finner vi blant annet Institutt for global helse og samfunn, deler av Det psykologiske fakultet, Høgskulen på Vestlandets e-helsearena i bygget som er proppfull av omsorgsteknologi der studenter og forskere kan boltre seg og Alrek legesenter. Universitetet i Bergen har opprettet Pandemisenteret, som er lokalisert i den nye bygget, og Helse Bergens Pandemiregister har også flyttet inn.

Partnere i helseklyngen er Universitetet i Bergen, Bergen kommune, NORCE, Høgskulen på Vestlandet, Haraldsplass Diakonale sykehus, Helse Bergen, VID vitenskapelige høgskole,  Folkehelseinstituttet og Vestland fylkeskommune.

Professor Nina Langeland, UiB vil orientere om studier av coronasmittede i Bergen. Samarbeidet mellom Influensasenteret ved UiB og infeksjonsmiljøet ved UiB/Haukeland startet vinteren 2020, før første pasient i Bergen fikk påvist covid. Alle diagnostisert med covid i Bergen og deres husstandsmedlemmer dannet grunnlaget for forskning på smitterisiko i familier og ulike aldergrupper. Gruppen av smittede i første bølge mars 2020 har vært fulgt opp ved 6 og 12 måneder etter smitte, og overraskende ble det funnet komplikasjoner blant unge, tidligere friske personer etter mild sykdom. Barn fikk ikke langtidssymptomer. Helsepersonell ble i liten grad smittet, men mangel på smittevernutstyr utgjorde en særlig smitterisiko for helsepersonell på sykehjem i Bergen.

Neste prosjekt har vært oppfølgning av vaksinerte, der fokus er vaksinebeskyttelse blant de aller eldste. Sammenlignet med friske yngre voksne, er hjemmeboende gamle i alderen 85-103 år dårligere beskyttet mot noen av de nye variantene av SARS-CoV-2. Men. Hvis de har vært smittet før, oppnår også de eldste god beskyttelse etter en vaksinedose.

Billetter til arrangementet bestilles via Hoopla: https://ntva.hoopla.no/sales/965216530

Velkommen!