Opptak av webinaret: Legemiddelberedskap i kjølvannet av pandemien – Er det grunnlag for økt legemiddelproduksjon i Norge?

Her kan du se et opptak av webinaret «Legemiddelberedskap i kjølvannet av pandemien» som ble arrangert i samarbeid med Universitetet i Oslo 15. mars 2021.

I dette webinaret inviterer vi akademia, myndigheter og industri til foredrag og samtale om norsk legemiddelproduksjon, i lys av Koronapandemien.

Legemiddelmangel er et økende globalt problem. Norge er et lite marked med liten egenproduksjon av legemidler, og er derfor i en utsatt og sårbar posisjon dersom det oppstår en mangel, uavhengig av årsak. En levedyktig norsk produksjon av legemidler er et viktig tiltak for å styrke beredskapen, men legemiddelproduksjon er svært krevende å starte opp ved en forsyningssvikt eller i en krisesituasjon.

Hva skal til for å sikre et bærekraftig produksjonsapparat, med en grad av fleksibilitet som tillater konvertering til andre produksjonsformål når behovet melder seg?

Webinaret gjennomføres på Zoom og blir også strømmet på Facebook. Du kan stille spørsmål underveis i chattefunksjonen på Zoom.

Lenke til webinar: https://us02web.zoom.us/j/81598659604

Velkommen!

Program:

  • 14.00 Velkommen og innledning ved ordstyrer Solveig Kristensen, dekan og professor i farmasi ved Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet, Universitetet i Oslo
  • 14.05 Legemiddelmangel under pandemien: er kortreist legemiddelproduksjon løsningen? Sayeh Ahrabi, områdedirektør legemiddelforsyning, Statens Legemiddelverk
  • 14.15 Apotekproduksjon – et ledd i fremtidig legemiddelberedskap Kathrin Bjerknes, sykehusapoteker ved Ahus og påtroppende instituttleder ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo.
  • 14.25 Legemiddelproduksjon i høykostlandet Norge. Fleksibilitet og muligheter for å konvertere til andre produksjonsformål under beredskap? Kjell Erik Nordby, adm.dir. Vistin Pharma
  • 14.35 Er det grunnlag for å stimulere norsk legemiddelproduksjon som en del av helsenæringen? Karita Bekkemellem, adm.dir. Legemiddelindustrien (LMI)
  • 14.45 Panelsamtale
  • 15.15 Avslutning