Webinar: Immunrespons etter Covid-19-infeksjon

Her kan du se video etter webinar med professor Rebecca Cox, UiB om immunrespons etter Covid-19-infeksjon. Cox leder en studie som utføres blant helsepersonell i Helse Vest for å forstå hvordan COVID-19-infeksjon påvirker den generelle befolkningen og helsearbeidere. På bakgrunn av blodprøver og kliniske opplysninger, arbeider forskerne med å forstå immunologisk respons hos smittede pasienter og karakterisere mønstre for virusoverføring og risikofaktorer for infeksjon hos helsepersonell ved Bergen Legevakt, Haukeland universitetssykehus og Haraldsplass diakonale sykehus, og Stavanger Universitetssykehus. Studien omfatter hittil over 750 personer.

Lenke til presentasjon