Rolf Skaar var født 13. mai 1941 på Karmøy. I 1966 ble Skaar uteksaminert fra Norges Tekniske Høgskole hvor han studerte under professor Balchen.

I studietiden hadde han flere utenlandsopphold. Sommeren 1963 dro han til Sveits for å jobbe for en produsent av elektriske produkter. Året etter deltok han i CERN Summer Student Programme hvor han arbeidet med digital teknologi, og sommeren 1965 arbeidet han for NATO Saclant i La Spezia, Italia.

Han var en av grunnleggerne av dataprodusenten Norsk Data i 1967, og administrerende direktør i selskapet fra 1978 til 1989. Han var administrerende direktør i Norsk Romsenter fra 1998 til 2006.

Rolf Skaar var æresmedlem av Norges Tekniske Vitenskapsakademi.