Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning – ny giv for forskningen?

Norges Tekniske Vitenskapsakademi og Det Norske Videnskaps-Akademi inviterer til debatt om regjeringens forslag til ‘Langtidsplan for forskning og høyere utdanning’ i DNVAs lokaler i Drammensveien 78, Oslo tirsdag 25. oktober 2022 kl. 18.00. Møtet er gratis og åpent for alle interesserte. Etter møtet inviterer vi til videre diskusjoner med tapas og forfriskninger. Egenandel for mat + drikke er 500 kroner. 

Følg programmet på nett her (ingen registrering kreves).

I forbindelse med forslaget til statsbudsjett for 2023 la regjeringen den 6. oktober frem en revidert langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Mange var spente på hva planen ville inneholde, ikke minst sett på bakgrunn av signalene om mindre budsjettvekst i årene fremover samt krisen i Forskningsrådets økonomi. I den forbindelse stiller vi blant annet disse spørsmålene til politikerene:

– Er det mulig – og ønskelig – å ha høye vekstambisjoner for forskning og høyere utdanning i en tid hvor de offentlige budsjettene ventelig vil bli mye strammere?

– Er langtidsplanen for forskning og høyere utdanning et hensiktsmessig styringsverktøy  i forskningspolitikken? Eller burde vi gå tilbake til den gamle formen med stortingsmeldinger om forskning?

– Er langtidsplanen for forskning og høyere utdanning i tilfredsstillende grad et sektorovergripende dokument, eller er planen primært et dokument for Kunnskapsdepartementets sektor? Hvis det siste er tilfelle, bør det være slik?

– Svarer regjeringens prioriteringer i langtidsplanen på det norske samfunnets nåværende og fremtidige utfordringer?

På vårt møte den 25. oktober vil statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel fra Kunnskapsdepartementet og Senterpartiet og stortingsrepresentant Kari-Anne Jønnes fra Høyre i Utdannings- og forskningskomiteen innlede til diskusjon. Det blir muligheter for spørsmål og kommentarer fra salen. 

Se Kunnskapsdepartementets forslag til forskning i statsbudsjett for 2023 fra side 229 til 234. Sidene finner dere på denne lenken.

Regjeringens forslag til Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2023-2032 finner dere her.

Program:

18.00 – 18.05     Åpningskommentar v/ Tore Li (NTVA)

18.05 – 18.25     Innledning v/ Statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel, Kunnskapsdepartementet                         

18.25 – 18.40     Innledning v/ Stortingsrepresentant Kari-Anne Jønnes, Høyre, Utdannings- og forskningskomiteen                               

18.40 – 19.15      Paneldebatt, åpen diskusjon og spørsmål fra salen

19.15 – 21.00     Tapas og forfriskninger

Velkommen!