Fremtidens luftfart skapes nå

26. februar hadde NTVA fagmøte i Handelshøyskolen på NTNU. Det var et meget godt besøkt møte og en meget interessert forsamling av deltagere.

Møtet startet med direktør Per Øyvind Langeland fra NHO redegjorde for NHOs perspektivmelding og organisasjonens fremtidsbilde og hvordan dette påvirker fremtidsbildet.

Beate Kvamstad Lervold som er forsker i SINTEF fortalte at selskapet tror på en kombinasjon av ulike energibærere i fremtidens lufttransport. Det betyr at en må ha bakkeløsninger som kan betjene mange konsepter. -Vi ser potensiale for miljøgevinster og utvikling av nasjonale konkurransefortrinn ved å utvikle løsninger som integrerer de ulike transportsystemene fra hybride fremdriftssystemer, digitalisering av prosesser for drift av flyplasser og integrasjon med andre transportsystemer og tjenester for de reisende.

Sigurd Øvrebøe som leder Rolls Royce Electrical i Trondheim fortalte at det utvikles om lag 300 ulike konsepter for elektriske eller hybridelektriske fly verden over. Elektriske lavutslippsløsninger er på full fart inn i veitrafikk og skipsfart og etter hvert i lufttrafikken. Avinors første elektriske fly er allerede på vingene og Rolls Royce i Trondheim er med i utviklingen av kraftelektronikk til hybridelektriske fly.

Internasjonalt satses det meget store summer for å utvikle morgendagens fremtidssystem for flyindustrien, men mange vil erfare at det ikke har midler nok til å fullføre utviklingsprosjektene. Sigurd Øvrebø anslo at kanskje ti av de 300 ulik konseptene han hadde registrert har sjanse til å lykkes.

Det store markedet er elektriske løsninger for små passasjerfly. Mens Rolls Royce leverer om lag 2500 turbinmotorer til langdistansefly, vil det trolig være behov for 20 000 små passasjerfly i en stor by som Chicago.