• Velkommen

  til Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA, som er en uavhengig organisasjon med et internasjonalt nettverk. NTVA utgir rapporter og arrangerer møter og seminarer. Uansett tema, som kan være faglige eller politiske, skal NTVA bidra til at det gis relevant informasjon om aktuelle vitenskapelige og teknologiske resultater og problemstillinger. NTVA skal være en arena for faktabasert debatt om naturvitenskapens og teknologiens betydning. NTVA skal bygge et profilert, etterrettelig og troverdig renommé med høy kvalitet. Når annet ikke er opplyst, er våre arrangementer åpne for alle interesserte.

  • Velkommen til ny hjemmeside

   NTVAs  hjemmeside er nå på ny plattform, men innholdet skal stort sett være som før. God påske… mer

 • Bergen
  • Neste møte:

   Møtene i Bergen for vårsesongen 2014 er ferdige.
   Vel møtt til nye møter etter sommerferien!

   mer

 • Oslo
  • Neste møte:

   Onsdag 23. april 2014
   kl. 1900
   Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78
   mer

 • Stavanger
  • Neste møte:

   Møtene i Stavanger for vårsesongen 2014 er ferdige.
   Vel møtt til nye møter etter sommerferien!

   mer

 • Trondheim
  • Neste møte:

   Møtene i Trondheim for vårsesongen 2014 er ferdige.
   Vel møtt til nye møter etter sommerferien!

   mer

 • Publikasjoner:
  • Følgende rapporter er tilgjengelige for interesserte (begrenset opplag). NTVAs Energistrategi 2013-… mer

 • NTVA nytt:
  • Nr. 45 April 2014 (her) Tidligere NTVA-nytt (her)… mer