• Velkommen

  til Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA, som er en uavhengig organisasjon med et internasjonalt nettverk. NTVA utgir rapporter og arrangerer møter og seminarer. Uansett tema, som kan være faglige eller politiske, skal NTVA bidra til at det gis relevant informasjon om aktuelle vitenskapelige og teknologiske resultater og problemstillinger. NTVA skal være en arena for faktabasert debatt om naturvitenskapens og teknologiens betydning. NTVA skal bygge et profilert, etterrettelig og troverdig renommé med høy kvalitet. Når annet ikke er opplyst, er våre arrangementer åpne for alle interesserte.

  • Frist for forslag innvalg

   Fristen for forslag til innvalg av nye medlemmer er 15. mars. Se mer om framgangsmåten for å sende… mer

 • Bergen
  • Neste møte:

   Tirsdag 18. mai
   kl 12:00 – 16:00
   Campus Kronstad (Høgskolen i Bergen)
   mer

 • Oslo
  • Neste møte:
   mer

 • Stavanger
  • Neste møte:

   Onsdag 22. april
   kl 1900
   Arkeologisk Museum, Peter Klows gt. 30, Stavanger
   mer

 • Trondheim
  • Neste møte:

   Tirsdag 24. mars 2015
   kl 19:00
   Lerchendal gård, Strindvegen 2
   mer

 • Publikasjoner:
  • Presentasjoner fra jubileumskonferansen i Stavanger The Robustness of the Oil Industry ligger her &… mer

 • NTVA nytt:
  • Nr. 01/2015 (her) Tidligere NTVA-nytt (her)… mer