Kommende arrangement

 • Bergen: Møte 25. oktober 2016

  I 2015 fikk vi i regionen vår to nye NCE (Norwegian Centre of Experise) og én GCE (Global Centre of Experise): NCE Maritime CleanTech, NCE Seafood Innovat...

 • Bergen: Møte 25. oktober 2016

  tirsdag, 25 okt 2016 -

  Tidspunkt: 19:00 - 22:00

  I 2015 fikk vi i regionen vår to nye NCE (Norwegian Centre of Experise) og én GCE (Global Centre of Experise): NCE Maritime CleanTech, NCE Seafood Innovation og GCE Subsea. Klyngene er en del av Norwegian Innovation Clusters-programmet som er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet. De skal spesielt arbeide for økt innovasjon, målrettet internasjonalisering, styrket vertsskapsattraktivitet og  tilgang på skreddersydd kompetanse. Tettere samarbeid mellom næringsliv og kunnskapsinstitusjoner et viktig av flere forhold som er viktig for å oppnå dette.Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA, og Tekna inviterer høsten 2016 til tre temamøter der lederne presenterer klyngene og deres mål og visjon, behov innen utdanning og FoU og ikke minst hvordan klyngene kan stimulere samarbeid industri-FoU.

  Innovasjon skaper grøn konkurransekraft i maritime næringar – om klyngesamarbeidet NCE Maritime CleanTech

  Langs kysten vår utvikles energieffektive og miljøvennlige løsninger til en verdensledende maritim næring. Gjennom klyngesamarbeidet i NCE Maritime CleanTech (www.maritimecleantech.no) samarbeider bedrifter og forskningsmiljøer om å utvikle og lansere fremtidens grønne maritime løsninger. Dette skjer blant annet ved å legge til rette for utvikling av demonstrasjons- og forskningsprosjekt som gir mer bærekraftig drift. Samarbeid med kunnskapsinstitusjoner, økt tilgang på kompetanse og økt FoU-virksomhet er avgjørende for å nå målene.Møtene i Bergen blir arrangert i samarbeid med Tekna.Møtet er åpent for alle interesserte.Påmelding er bare nødvendig for de som vildelta på et enkelt måltid og sosialt samvær etter foredraget. Måltidet er gratis.Det er mulig å melde seg på på to måter:E-post: post@ntva.no  2. Telefon: 73 59 54 63Påmelding til middagen må være mottatt innen kl 1200 torsdag 20. oktober.

   

  Thumbnail Image

  Location


  Nansensenteret på Marineholmen
  Thormølens gate 47
  Bergen,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

  Kristiansand: Møte 27. oktober 2016

  torsdag, 27 okt 2016 -

  Tidspunkt: 18:00 - 22:00

  I serien «Agderforskere før UiA» : Peder Claussøn Friis

  Ved Gustav Sætra, førsteamanuensis, Universitetet i Agder

  Den norske solenergiklyngen og SmartGrid

  The new Norsk Solenergiklyngen has a vital role to play in order to make the electrical grid smarter, or should we say more efficient and economical.  This issue is not only technically interesting, it will affect your electrical bill.  Agder Energi Nett, our local grid operator, needs to spend about 8 billion NOK to upgrade the distribution grid.  We will all have to pay this cost through line charges («nettleie»), unless better solutions are used to maintain quality of service.Fellesmøte NTVA og Agder Vitenskapsakademi i KristiansandInformasjon om arrangementet ved henvendelse til NTVAE-post: post@ntva.no eller telefon 73 59 54 63Møtet er åpent for alle interesserte.Etter møtet blir det som vanlig (når Agder Vitenskapsakademi inviterer til møte) en hyggelig sosial sammenkomst med aftensbuffet i Lilletunstova på UiA. Av hensyn til planleggingen av buffeten ber vi om påmelding til post@ntva.no senest tirsdag 25.10.Et bidrag på kr 200 betales på stedet.
  Thumbnail Image

  Location


  Gimle Gård
  Gimleveien 23
  Kristiansand,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

  Trondheim: Møte 8. november 2016

  tirsdag, 8 nov 2016 -

  Tidspunkt: 16:15 - 18:00

  Grønn omstilling

  Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft skal til høsten foreslå en overordnet strategi for å fremme grønn konkurransekraft fram mot 2030 og lavutslippssamfunnet i 2050.

  Grønn omstilling – hva innebærer dette for norsk næringsliv?

  v/professor Annik Magerholm Fet, NTNUInnlederen vil gi oss en innføring i grønn omstilling og redegjøre for ekspertutvalgets rapport. Hun vil spesifikt se på hva dette betyr for næringslivet.

  Grønn omstilling – hva er utfordringene for næringslivet ved grønn omstilling og hva trenger næringslivet?

   v/konsernsjef Ståle Gjersvolg, TrønderEnergiForedragsholderen vil gå gjennom med oss hva som er utfordringene for næringslivet ved den grønne omstillingen. Hva trenger næringslivet av myndigheter og omgivelser for å lykkes? Hva må næringslivet gjøre selv? Hvordan jobber TrønderEnergi med dette?Utfordringene:– Krevende å kombinere utviklings- og omstillingsaktiviteter med driftsaktiviteter.– Krevende å finne midler, og få aksept for å prioritere midler inn i innovasjons- og utviklingsarbeid.– Utviklingen går så fort! Teknologiutvikling rocker båten for bransje etter bransje, i et enormt tempo.– Høy risiko: Krevende å utvikle og innovere «riktig».Hva trenger næringslivet?– At næringslivet selv tar hovedansvaret for å håndtere sin egen skjebne. Det er vi/næringslivet selv som må tørre å ta de tøffe valgene, tørre å satse, og å stå løpet ut.– En god infrastruktur for innovasjon og utvikling, rundt seg.– Myndigheter som stiller opp med de rette virkemidlene og et godt rammeverk.

  Grønn omstilling – hvordan kan det offentlige legge til rette for grønn omstilling – hva trengs i Norge?

  v/ spesialrådgiver Merethe Gudmundseth Storødegård, NHO

  Paneldebatt mellom innlederne og med spørsmål fra publikum

  Enkel servering i forkant av møtet.Serveringen er gratis – ingen egenandel.Møtet er åpent for alle interesserte.Påmelding innen mandag 7. november kl. 1200 her

  Location


  Auditorium R5, Realfagsbygget, NTNU, Gløshaugen
  Høgskoleringen 1
  Trondheim, 7491

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

  Stavanger: Møte 23. november 2016

  onsdag, 23 nov 2016 -

  Tidspunkt: 19:00 - 21:00

  Nye maritime næringerSpesialrådgiver Karl A Almås, SINTEF Møtene i Stavanger arrangeres i samarbeid med TeknaInformasjon om arrangementet ved henvendelse til NTVA:E-post: post@ntva.no eller telefon 73 59 54 63Møtet er åpent for alle interesserte.Påmelding er ikke nødvendig.
  Thumbnail Image

  Location


  Arkeologisk Museum
  Peter Klows gate 30
  Stavanger,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

  Bergen: Møte 29. november 2016

  tirsdag, 29 nov 2016 -

  Tidspunkt: 19:00 - 22:00

  I 2015 fikk vi i regionen vår to nye NCE (Norwegian Centre of Experise) og én GCE (Global Centre of Experise): NCE Maritime CleanTech, NCE Seafood Innovation og GCE Subsea. Klyngene er en del av Norwegian Innovation Clusters-programmet som er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet. De skal spesielt arbeide for økt innovasjon, målrettet internasjonalisering, styrket vertsskapsattraktivitet og  tilgang på skreddersydd kompetanse. Tettere samarbeid mellom næringsliv og kunnskapsinstitusjoner et viktig av flere forhold som er viktig for å oppnå dette.Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA, og Tekna inviterer høsten 2016 til tre temamøter der lederne presenterer klyngene og deres mål og visjon, behov innen utdanning og FoU og ikke minst hvordan klyngene kan stimulere samarbeid industri-FoU.

  En Subsea-klynge i verdensklasse

  Den kombinerte og varierte erfaringen og operativ kompetanse hos de industrielle aktørene, skal med støtte fra bedrifter og FoU og utdanningsinstitusjoner, gjøre GCE Subsea (www.gcesubsea.no) til et globalt kunnskapsnav innen olje & gass. Regionen er sterk på mange områder med sterk relevans for undervannsteknologi slik som blant annet økt oljeutvinning, undervannsbrønner, sensorer og flerfasemåling, fabrikkering av undervannsutstyr. Samtidig skal GCE Subsea stimulere til økt bruk av kompetanse og teknologi fra olje og gass til andre maritime næringer som havbruk, fornybar energi og mineralutvinning fra havbunnen.Møtene i Bergen blir arrangert i samarbeid med Tekna.Møtet er åpent for alle interesserte.Påmelding er bare nødvendig for de som vil delta på et enkelt måltid med fiskesuppe og selskapelig samvær etter foredraget.Det er mulig å melde seg på til middagen på to måter:
  1. E-post: post@ntva.no  2. Telefon: 73 59 54 63
  Påmelding til middagen må være mottatt innen kl 1200 torsdag 24. november.

   

  Thumbnail Image

  Location


  Nansensenteret på Marineholmen
  Thormølens gate 47
  Bergen,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

  Oslo: Møte 6. desember 2016

  tirsdag, 6 des 2016 -

  Tidspunkt: 18:00 - 22:00

  • Velferdsteknologi

   • Velferdsteknologiprogrammet i Direktoratet for e-helseAstrid Nyeng, Prosjektleder, Direktoratet for e-helse
   • SFI: “C3-Senter for fremtidig helse”, Oslo UniversitetssykehusKari Kværner, Professor / Senterleder
   Møtet er åpent for alle interesserte.Påmelding er bare nødvendig for dem som vil delta på middag og selskapelig samvær i Videnskaps-Akademiets lokaler etter møtet. Prisen er kr 400,- per kuvert. Påmeldte til middagen får tilsendt faktura via e-post.Det er mulig å melde seg på til middagen på følgende måter:
  1. E-post: post@ntva.no 2. Telefon 73 59 54 63
  Påmelding til middagen må være mottatt senest kl 1500 fredag 1. desember.
  Thumbnail Image

  Location


  Det Norske Videnskaps-Akademi
  Drammensveien 78
  Oslo,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

 • Kristiansand: Møte 27. oktober 2016

  I serien «Agderforskere før UiA» : Peder Claussøn Friis

  Ved Gustav Sætra, førsteamanuensis, Universitetet i Agder

  Den norske solenergi...

 • Bergen: Møte 25. oktober 2016

  tirsdag, 25 okt 2016 -

  Tidspunkt: 19:00 - 22:00

  I 2015 fikk vi i regionen vår to nye NCE (Norwegian Centre of Experise) og én GCE (Global Centre of Experise): NCE Maritime CleanTech, NCE Seafood Innovation og GCE Subsea. Klyngene er en del av Norwegian Innovation Clusters-programmet som er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet. De skal spesielt arbeide for økt innovasjon, målrettet internasjonalisering, styrket vertsskapsattraktivitet og  tilgang på skreddersydd kompetanse. Tettere samarbeid mellom næringsliv og kunnskapsinstitusjoner et viktig av flere forhold som er viktig for å oppnå dette.Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA, og Tekna inviterer høsten 2016 til tre temamøter der lederne presenterer klyngene og deres mål og visjon, behov innen utdanning og FoU og ikke minst hvordan klyngene kan stimulere samarbeid industri-FoU.

  Innovasjon skaper grøn konkurransekraft i maritime næringar – om klyngesamarbeidet NCE Maritime CleanTech

  Langs kysten vår utvikles energieffektive og miljøvennlige løsninger til en verdensledende maritim næring. Gjennom klyngesamarbeidet i NCE Maritime CleanTech (www.maritimecleantech.no) samarbeider bedrifter og forskningsmiljøer om å utvikle og lansere fremtidens grønne maritime løsninger. Dette skjer blant annet ved å legge til rette for utvikling av demonstrasjons- og forskningsprosjekt som gir mer bærekraftig drift. Samarbeid med kunnskapsinstitusjoner, økt tilgang på kompetanse og økt FoU-virksomhet er avgjørende for å nå målene.Møtene i Bergen blir arrangert i samarbeid med Tekna.Møtet er åpent for alle interesserte.Påmelding er bare nødvendig for de som vildelta på et enkelt måltid og sosialt samvær etter foredraget. Måltidet er gratis.Det er mulig å melde seg på på to måter:E-post: post@ntva.no  2. Telefon: 73 59 54 63Påmelding til middagen må være mottatt innen kl 1200 torsdag 20. oktober.

   

  Thumbnail Image

  Location


  Nansensenteret på Marineholmen
  Thormølens gate 47
  Bergen,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

  Kristiansand: Møte 27. oktober 2016

  torsdag, 27 okt 2016 -

  Tidspunkt: 18:00 - 22:00

  I serien «Agderforskere før UiA» : Peder Claussøn Friis

  Ved Gustav Sætra, førsteamanuensis, Universitetet i Agder

  Den norske solenergiklyngen og SmartGrid

  The new Norsk Solenergiklyngen has a vital role to play in order to make the electrical grid smarter, or should we say more efficient and economical.  This issue is not only technically interesting, it will affect your electrical bill.  Agder Energi Nett, our local grid operator, needs to spend about 8 billion NOK to upgrade the distribution grid.  We will all have to pay this cost through line charges («nettleie»), unless better solutions are used to maintain quality of service.Fellesmøte NTVA og Agder Vitenskapsakademi i KristiansandInformasjon om arrangementet ved henvendelse til NTVAE-post: post@ntva.no eller telefon 73 59 54 63Møtet er åpent for alle interesserte.Etter møtet blir det som vanlig (når Agder Vitenskapsakademi inviterer til møte) en hyggelig sosial sammenkomst med aftensbuffet i Lilletunstova på UiA. Av hensyn til planleggingen av buffeten ber vi om påmelding til post@ntva.no senest tirsdag 25.10.Et bidrag på kr 200 betales på stedet.
  Thumbnail Image

  Location


  Gimle Gård
  Gimleveien 23
  Kristiansand,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

  Trondheim: Møte 8. november 2016

  tirsdag, 8 nov 2016 -

  Tidspunkt: 16:15 - 18:00

  Grønn omstilling

  Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft skal til høsten foreslå en overordnet strategi for å fremme grønn konkurransekraft fram mot 2030 og lavutslippssamfunnet i 2050.

  Grønn omstilling – hva innebærer dette for norsk næringsliv?

  v/professor Annik Magerholm Fet, NTNUInnlederen vil gi oss en innføring i grønn omstilling og redegjøre for ekspertutvalgets rapport. Hun vil spesifikt se på hva dette betyr for næringslivet.

  Grønn omstilling – hva er utfordringene for næringslivet ved grønn omstilling og hva trenger næringslivet?

   v/konsernsjef Ståle Gjersvolg, TrønderEnergiForedragsholderen vil gå gjennom med oss hva som er utfordringene for næringslivet ved den grønne omstillingen. Hva trenger næringslivet av myndigheter og omgivelser for å lykkes? Hva må næringslivet gjøre selv? Hvordan jobber TrønderEnergi med dette?Utfordringene:– Krevende å kombinere utviklings- og omstillingsaktiviteter med driftsaktiviteter.– Krevende å finne midler, og få aksept for å prioritere midler inn i innovasjons- og utviklingsarbeid.– Utviklingen går så fort! Teknologiutvikling rocker båten for bransje etter bransje, i et enormt tempo.– Høy risiko: Krevende å utvikle og innovere «riktig».Hva trenger næringslivet?– At næringslivet selv tar hovedansvaret for å håndtere sin egen skjebne. Det er vi/næringslivet selv som må tørre å ta de tøffe valgene, tørre å satse, og å stå løpet ut.– En god infrastruktur for innovasjon og utvikling, rundt seg.– Myndigheter som stiller opp med de rette virkemidlene og et godt rammeverk.

  Grønn omstilling – hvordan kan det offentlige legge til rette for grønn omstilling – hva trengs i Norge?

  v/ spesialrådgiver Merethe Gudmundseth Storødegård, NHO

  Paneldebatt mellom innlederne og med spørsmål fra publikum

  Enkel servering i forkant av møtet.Serveringen er gratis – ingen egenandel.Møtet er åpent for alle interesserte.Påmelding innen mandag 7. november kl. 1200 her

  Location


  Auditorium R5, Realfagsbygget, NTNU, Gløshaugen
  Høgskoleringen 1
  Trondheim, 7491

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

  Stavanger: Møte 23. november 2016

  onsdag, 23 nov 2016 -

  Tidspunkt: 19:00 - 21:00

  Nye maritime næringerSpesialrådgiver Karl A Almås, SINTEF Møtene i Stavanger arrangeres i samarbeid med TeknaInformasjon om arrangementet ved henvendelse til NTVA:E-post: post@ntva.no eller telefon 73 59 54 63Møtet er åpent for alle interesserte.Påmelding er ikke nødvendig.
  Thumbnail Image

  Location


  Arkeologisk Museum
  Peter Klows gate 30
  Stavanger,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

  Bergen: Møte 29. november 2016

  tirsdag, 29 nov 2016 -

  Tidspunkt: 19:00 - 22:00

  I 2015 fikk vi i regionen vår to nye NCE (Norwegian Centre of Experise) og én GCE (Global Centre of Experise): NCE Maritime CleanTech, NCE Seafood Innovation og GCE Subsea. Klyngene er en del av Norwegian Innovation Clusters-programmet som er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet. De skal spesielt arbeide for økt innovasjon, målrettet internasjonalisering, styrket vertsskapsattraktivitet og  tilgang på skreddersydd kompetanse. Tettere samarbeid mellom næringsliv og kunnskapsinstitusjoner et viktig av flere forhold som er viktig for å oppnå dette.Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA, og Tekna inviterer høsten 2016 til tre temamøter der lederne presenterer klyngene og deres mål og visjon, behov innen utdanning og FoU og ikke minst hvordan klyngene kan stimulere samarbeid industri-FoU.

  En Subsea-klynge i verdensklasse

  Den kombinerte og varierte erfaringen og operativ kompetanse hos de industrielle aktørene, skal med støtte fra bedrifter og FoU og utdanningsinstitusjoner, gjøre GCE Subsea (www.gcesubsea.no) til et globalt kunnskapsnav innen olje & gass. Regionen er sterk på mange områder med sterk relevans for undervannsteknologi slik som blant annet økt oljeutvinning, undervannsbrønner, sensorer og flerfasemåling, fabrikkering av undervannsutstyr. Samtidig skal GCE Subsea stimulere til økt bruk av kompetanse og teknologi fra olje og gass til andre maritime næringer som havbruk, fornybar energi og mineralutvinning fra havbunnen.Møtene i Bergen blir arrangert i samarbeid med Tekna.Møtet er åpent for alle interesserte.Påmelding er bare nødvendig for de som vil delta på et enkelt måltid med fiskesuppe og selskapelig samvær etter foredraget.Det er mulig å melde seg på til middagen på to måter:
  1. E-post: post@ntva.no  2. Telefon: 73 59 54 63
  Påmelding til middagen må være mottatt innen kl 1200 torsdag 24. november.

   

  Thumbnail Image

  Location


  Nansensenteret på Marineholmen
  Thormølens gate 47
  Bergen,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

  Oslo: Møte 6. desember 2016

  tirsdag, 6 des 2016 -

  Tidspunkt: 18:00 - 22:00

  • Velferdsteknologi

   • Velferdsteknologiprogrammet i Direktoratet for e-helseAstrid Nyeng, Prosjektleder, Direktoratet for e-helse
   • SFI: “C3-Senter for fremtidig helse”, Oslo UniversitetssykehusKari Kværner, Professor / Senterleder
   Møtet er åpent for alle interesserte.Påmelding er bare nødvendig for dem som vil delta på middag og selskapelig samvær i Videnskaps-Akademiets lokaler etter møtet. Prisen er kr 400,- per kuvert. Påmeldte til middagen får tilsendt faktura via e-post.Det er mulig å melde seg på til middagen på følgende måter:
  1. E-post: post@ntva.no 2. Telefon 73 59 54 63
  Påmelding til middagen må være mottatt senest kl 1500 fredag 1. desember.
  Thumbnail Image

  Location


  Det Norske Videnskaps-Akademi
  Drammensveien 78
  Oslo,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

 • Trondheim: Møte 8. november 2016

  Grønn omstilling

  Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft skal til høsten foreslå en overordnet strategi for å fremme g...

 • Bergen: Møte 25. oktober 2016

  tirsdag, 25 okt 2016 -

  Tidspunkt: 19:00 - 22:00

  I 2015 fikk vi i regionen vår to nye NCE (Norwegian Centre of Experise) og én GCE (Global Centre of Experise): NCE Maritime CleanTech, NCE Seafood Innovation og GCE Subsea. Klyngene er en del av Norwegian Innovation Clusters-programmet som er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet. De skal spesielt arbeide for økt innovasjon, målrettet internasjonalisering, styrket vertsskapsattraktivitet og  tilgang på skreddersydd kompetanse. Tettere samarbeid mellom næringsliv og kunnskapsinstitusjoner et viktig av flere forhold som er viktig for å oppnå dette.Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA, og Tekna inviterer høsten 2016 til tre temamøter der lederne presenterer klyngene og deres mål og visjon, behov innen utdanning og FoU og ikke minst hvordan klyngene kan stimulere samarbeid industri-FoU.

  Innovasjon skaper grøn konkurransekraft i maritime næringar – om klyngesamarbeidet NCE Maritime CleanTech

  Langs kysten vår utvikles energieffektive og miljøvennlige løsninger til en verdensledende maritim næring. Gjennom klyngesamarbeidet i NCE Maritime CleanTech (www.maritimecleantech.no) samarbeider bedrifter og forskningsmiljøer om å utvikle og lansere fremtidens grønne maritime løsninger. Dette skjer blant annet ved å legge til rette for utvikling av demonstrasjons- og forskningsprosjekt som gir mer bærekraftig drift. Samarbeid med kunnskapsinstitusjoner, økt tilgang på kompetanse og økt FoU-virksomhet er avgjørende for å nå målene.Møtene i Bergen blir arrangert i samarbeid med Tekna.Møtet er åpent for alle interesserte.Påmelding er bare nødvendig for de som vildelta på et enkelt måltid og sosialt samvær etter foredraget. Måltidet er gratis.Det er mulig å melde seg på på to måter:E-post: post@ntva.no  2. Telefon: 73 59 54 63Påmelding til middagen må være mottatt innen kl 1200 torsdag 20. oktober.

   

  Thumbnail Image

  Location


  Nansensenteret på Marineholmen
  Thormølens gate 47
  Bergen,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

  Kristiansand: Møte 27. oktober 2016

  torsdag, 27 okt 2016 -

  Tidspunkt: 18:00 - 22:00

  I serien «Agderforskere før UiA» : Peder Claussøn Friis

  Ved Gustav Sætra, førsteamanuensis, Universitetet i Agder

  Den norske solenergiklyngen og SmartGrid

  The new Norsk Solenergiklyngen has a vital role to play in order to make the electrical grid smarter, or should we say more efficient and economical.  This issue is not only technically interesting, it will affect your electrical bill.  Agder Energi Nett, our local grid operator, needs to spend about 8 billion NOK to upgrade the distribution grid.  We will all have to pay this cost through line charges («nettleie»), unless better solutions are used to maintain quality of service.Fellesmøte NTVA og Agder Vitenskapsakademi i KristiansandInformasjon om arrangementet ved henvendelse til NTVAE-post: post@ntva.no eller telefon 73 59 54 63Møtet er åpent for alle interesserte.Etter møtet blir det som vanlig (når Agder Vitenskapsakademi inviterer til møte) en hyggelig sosial sammenkomst med aftensbuffet i Lilletunstova på UiA. Av hensyn til planleggingen av buffeten ber vi om påmelding til post@ntva.no senest tirsdag 25.10.Et bidrag på kr 200 betales på stedet.
  Thumbnail Image

  Location


  Gimle Gård
  Gimleveien 23
  Kristiansand,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

  Trondheim: Møte 8. november 2016

  tirsdag, 8 nov 2016 -

  Tidspunkt: 16:15 - 18:00

  Grønn omstilling

  Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft skal til høsten foreslå en overordnet strategi for å fremme grønn konkurransekraft fram mot 2030 og lavutslippssamfunnet i 2050.

  Grønn omstilling – hva innebærer dette for norsk næringsliv?

  v/professor Annik Magerholm Fet, NTNUInnlederen vil gi oss en innføring i grønn omstilling og redegjøre for ekspertutvalgets rapport. Hun vil spesifikt se på hva dette betyr for næringslivet.

  Grønn omstilling – hva er utfordringene for næringslivet ved grønn omstilling og hva trenger næringslivet?

   v/konsernsjef Ståle Gjersvolg, TrønderEnergiForedragsholderen vil gå gjennom med oss hva som er utfordringene for næringslivet ved den grønne omstillingen. Hva trenger næringslivet av myndigheter og omgivelser for å lykkes? Hva må næringslivet gjøre selv? Hvordan jobber TrønderEnergi med dette?Utfordringene:– Krevende å kombinere utviklings- og omstillingsaktiviteter med driftsaktiviteter.– Krevende å finne midler, og få aksept for å prioritere midler inn i innovasjons- og utviklingsarbeid.– Utviklingen går så fort! Teknologiutvikling rocker båten for bransje etter bransje, i et enormt tempo.– Høy risiko: Krevende å utvikle og innovere «riktig».Hva trenger næringslivet?– At næringslivet selv tar hovedansvaret for å håndtere sin egen skjebne. Det er vi/næringslivet selv som må tørre å ta de tøffe valgene, tørre å satse, og å stå løpet ut.– En god infrastruktur for innovasjon og utvikling, rundt seg.– Myndigheter som stiller opp med de rette virkemidlene og et godt rammeverk.

  Grønn omstilling – hvordan kan det offentlige legge til rette for grønn omstilling – hva trengs i Norge?

  v/ spesialrådgiver Merethe Gudmundseth Storødegård, NHO

  Paneldebatt mellom innlederne og med spørsmål fra publikum

  Enkel servering i forkant av møtet.Serveringen er gratis – ingen egenandel.Møtet er åpent for alle interesserte.Påmelding innen mandag 7. november kl. 1200 her

  Location


  Auditorium R5, Realfagsbygget, NTNU, Gløshaugen
  Høgskoleringen 1
  Trondheim, 7491

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

  Stavanger: Møte 23. november 2016

  onsdag, 23 nov 2016 -

  Tidspunkt: 19:00 - 21:00

  Nye maritime næringerSpesialrådgiver Karl A Almås, SINTEF Møtene i Stavanger arrangeres i samarbeid med TeknaInformasjon om arrangementet ved henvendelse til NTVA:E-post: post@ntva.no eller telefon 73 59 54 63Møtet er åpent for alle interesserte.Påmelding er ikke nødvendig.
  Thumbnail Image

  Location


  Arkeologisk Museum
  Peter Klows gate 30
  Stavanger,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

  Bergen: Møte 29. november 2016

  tirsdag, 29 nov 2016 -

  Tidspunkt: 19:00 - 22:00

  I 2015 fikk vi i regionen vår to nye NCE (Norwegian Centre of Experise) og én GCE (Global Centre of Experise): NCE Maritime CleanTech, NCE Seafood Innovation og GCE Subsea. Klyngene er en del av Norwegian Innovation Clusters-programmet som er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet. De skal spesielt arbeide for økt innovasjon, målrettet internasjonalisering, styrket vertsskapsattraktivitet og  tilgang på skreddersydd kompetanse. Tettere samarbeid mellom næringsliv og kunnskapsinstitusjoner et viktig av flere forhold som er viktig for å oppnå dette.Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA, og Tekna inviterer høsten 2016 til tre temamøter der lederne presenterer klyngene og deres mål og visjon, behov innen utdanning og FoU og ikke minst hvordan klyngene kan stimulere samarbeid industri-FoU.

  En Subsea-klynge i verdensklasse

  Den kombinerte og varierte erfaringen og operativ kompetanse hos de industrielle aktørene, skal med støtte fra bedrifter og FoU og utdanningsinstitusjoner, gjøre GCE Subsea (www.gcesubsea.no) til et globalt kunnskapsnav innen olje & gass. Regionen er sterk på mange områder med sterk relevans for undervannsteknologi slik som blant annet økt oljeutvinning, undervannsbrønner, sensorer og flerfasemåling, fabrikkering av undervannsutstyr. Samtidig skal GCE Subsea stimulere til økt bruk av kompetanse og teknologi fra olje og gass til andre maritime næringer som havbruk, fornybar energi og mineralutvinning fra havbunnen.Møtene i Bergen blir arrangert i samarbeid med Tekna.Møtet er åpent for alle interesserte.Påmelding er bare nødvendig for de som vil delta på et enkelt måltid med fiskesuppe og selskapelig samvær etter foredraget.Det er mulig å melde seg på til middagen på to måter:
  1. E-post: post@ntva.no  2. Telefon: 73 59 54 63
  Påmelding til middagen må være mottatt innen kl 1200 torsdag 24. november.

   

  Thumbnail Image

  Location


  Nansensenteret på Marineholmen
  Thormølens gate 47
  Bergen,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

  Oslo: Møte 6. desember 2016

  tirsdag, 6 des 2016 -

  Tidspunkt: 18:00 - 22:00

  • Velferdsteknologi

   • Velferdsteknologiprogrammet i Direktoratet for e-helseAstrid Nyeng, Prosjektleder, Direktoratet for e-helse
   • SFI: “C3-Senter for fremtidig helse”, Oslo UniversitetssykehusKari Kværner, Professor / Senterleder
   Møtet er åpent for alle interesserte.Påmelding er bare nødvendig for dem som vil delta på middag og selskapelig samvær i Videnskaps-Akademiets lokaler etter møtet. Prisen er kr 400,- per kuvert. Påmeldte til middagen får tilsendt faktura via e-post.Det er mulig å melde seg på til middagen på følgende måter:
  1. E-post: post@ntva.no 2. Telefon 73 59 54 63
  Påmelding til middagen må være mottatt senest kl 1500 fredag 1. desember.
  Thumbnail Image

  Location


  Det Norske Videnskaps-Akademi
  Drammensveien 78
  Oslo,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

 • Stavanger: Møte 23. november 2016

  Nye maritime næringerSpesialrådgiver Karl A Almås, SINTEF Møtene i Stavanger arrangeres i samarbeid med TeknaInformas...

 • Bergen: Møte 25. oktober 2016

  tirsdag, 25 okt 2016 -

  Tidspunkt: 19:00 - 22:00

  I 2015 fikk vi i regionen vår to nye NCE (Norwegian Centre of Experise) og én GCE (Global Centre of Experise): NCE Maritime CleanTech, NCE Seafood Innovation og GCE Subsea. Klyngene er en del av Norwegian Innovation Clusters-programmet som er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet. De skal spesielt arbeide for økt innovasjon, målrettet internasjonalisering, styrket vertsskapsattraktivitet og  tilgang på skreddersydd kompetanse. Tettere samarbeid mellom næringsliv og kunnskapsinstitusjoner et viktig av flere forhold som er viktig for å oppnå dette.Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA, og Tekna inviterer høsten 2016 til tre temamøter der lederne presenterer klyngene og deres mål og visjon, behov innen utdanning og FoU og ikke minst hvordan klyngene kan stimulere samarbeid industri-FoU.

  Innovasjon skaper grøn konkurransekraft i maritime næringar – om klyngesamarbeidet NCE Maritime CleanTech

  Langs kysten vår utvikles energieffektive og miljøvennlige løsninger til en verdensledende maritim næring. Gjennom klyngesamarbeidet i NCE Maritime CleanTech (www.maritimecleantech.no) samarbeider bedrifter og forskningsmiljøer om å utvikle og lansere fremtidens grønne maritime løsninger. Dette skjer blant annet ved å legge til rette for utvikling av demonstrasjons- og forskningsprosjekt som gir mer bærekraftig drift. Samarbeid med kunnskapsinstitusjoner, økt tilgang på kompetanse og økt FoU-virksomhet er avgjørende for å nå målene.Møtene i Bergen blir arrangert i samarbeid med Tekna.Møtet er åpent for alle interesserte.Påmelding er bare nødvendig for de som vildelta på et enkelt måltid og sosialt samvær etter foredraget. Måltidet er gratis.Det er mulig å melde seg på på to måter:E-post: post@ntva.no  2. Telefon: 73 59 54 63Påmelding til middagen må være mottatt innen kl 1200 torsdag 20. oktober.

   

  Thumbnail Image

  Location


  Nansensenteret på Marineholmen
  Thormølens gate 47
  Bergen,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

  Kristiansand: Møte 27. oktober 2016

  torsdag, 27 okt 2016 -

  Tidspunkt: 18:00 - 22:00

  I serien «Agderforskere før UiA» : Peder Claussøn Friis

  Ved Gustav Sætra, førsteamanuensis, Universitetet i Agder

  Den norske solenergiklyngen og SmartGrid

  The new Norsk Solenergiklyngen has a vital role to play in order to make the electrical grid smarter, or should we say more efficient and economical.  This issue is not only technically interesting, it will affect your electrical bill.  Agder Energi Nett, our local grid operator, needs to spend about 8 billion NOK to upgrade the distribution grid.  We will all have to pay this cost through line charges («nettleie»), unless better solutions are used to maintain quality of service.Fellesmøte NTVA og Agder Vitenskapsakademi i KristiansandInformasjon om arrangementet ved henvendelse til NTVAE-post: post@ntva.no eller telefon 73 59 54 63Møtet er åpent for alle interesserte.Etter møtet blir det som vanlig (når Agder Vitenskapsakademi inviterer til møte) en hyggelig sosial sammenkomst med aftensbuffet i Lilletunstova på UiA. Av hensyn til planleggingen av buffeten ber vi om påmelding til post@ntva.no senest tirsdag 25.10.Et bidrag på kr 200 betales på stedet.
  Thumbnail Image

  Location


  Gimle Gård
  Gimleveien 23
  Kristiansand,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

  Trondheim: Møte 8. november 2016

  tirsdag, 8 nov 2016 -

  Tidspunkt: 16:15 - 18:00

  Grønn omstilling

  Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft skal til høsten foreslå en overordnet strategi for å fremme grønn konkurransekraft fram mot 2030 og lavutslippssamfunnet i 2050.

  Grønn omstilling – hva innebærer dette for norsk næringsliv?

  v/professor Annik Magerholm Fet, NTNUInnlederen vil gi oss en innføring i grønn omstilling og redegjøre for ekspertutvalgets rapport. Hun vil spesifikt se på hva dette betyr for næringslivet.

  Grønn omstilling – hva er utfordringene for næringslivet ved grønn omstilling og hva trenger næringslivet?

   v/konsernsjef Ståle Gjersvolg, TrønderEnergiForedragsholderen vil gå gjennom med oss hva som er utfordringene for næringslivet ved den grønne omstillingen. Hva trenger næringslivet av myndigheter og omgivelser for å lykkes? Hva må næringslivet gjøre selv? Hvordan jobber TrønderEnergi med dette?Utfordringene:– Krevende å kombinere utviklings- og omstillingsaktiviteter med driftsaktiviteter.– Krevende å finne midler, og få aksept for å prioritere midler inn i innovasjons- og utviklingsarbeid.– Utviklingen går så fort! Teknologiutvikling rocker båten for bransje etter bransje, i et enormt tempo.– Høy risiko: Krevende å utvikle og innovere «riktig».Hva trenger næringslivet?– At næringslivet selv tar hovedansvaret for å håndtere sin egen skjebne. Det er vi/næringslivet selv som må tørre å ta de tøffe valgene, tørre å satse, og å stå løpet ut.– En god infrastruktur for innovasjon og utvikling, rundt seg.– Myndigheter som stiller opp med de rette virkemidlene og et godt rammeverk.

  Grønn omstilling – hvordan kan det offentlige legge til rette for grønn omstilling – hva trengs i Norge?

  v/ spesialrådgiver Merethe Gudmundseth Storødegård, NHO

  Paneldebatt mellom innlederne og med spørsmål fra publikum

  Enkel servering i forkant av møtet.Serveringen er gratis – ingen egenandel.Møtet er åpent for alle interesserte.Påmelding innen mandag 7. november kl. 1200 her

  Location


  Auditorium R5, Realfagsbygget, NTNU, Gløshaugen
  Høgskoleringen 1
  Trondheim, 7491

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

  Stavanger: Møte 23. november 2016

  onsdag, 23 nov 2016 -

  Tidspunkt: 19:00 - 21:00

  Nye maritime næringerSpesialrådgiver Karl A Almås, SINTEF Møtene i Stavanger arrangeres i samarbeid med TeknaInformasjon om arrangementet ved henvendelse til NTVA:E-post: post@ntva.no eller telefon 73 59 54 63Møtet er åpent for alle interesserte.Påmelding er ikke nødvendig.
  Thumbnail Image

  Location


  Arkeologisk Museum
  Peter Klows gate 30
  Stavanger,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

  Bergen: Møte 29. november 2016

  tirsdag, 29 nov 2016 -

  Tidspunkt: 19:00 - 22:00

  I 2015 fikk vi i regionen vår to nye NCE (Norwegian Centre of Experise) og én GCE (Global Centre of Experise): NCE Maritime CleanTech, NCE Seafood Innovation og GCE Subsea. Klyngene er en del av Norwegian Innovation Clusters-programmet som er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet. De skal spesielt arbeide for økt innovasjon, målrettet internasjonalisering, styrket vertsskapsattraktivitet og  tilgang på skreddersydd kompetanse. Tettere samarbeid mellom næringsliv og kunnskapsinstitusjoner et viktig av flere forhold som er viktig for å oppnå dette.Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA, og Tekna inviterer høsten 2016 til tre temamøter der lederne presenterer klyngene og deres mål og visjon, behov innen utdanning og FoU og ikke minst hvordan klyngene kan stimulere samarbeid industri-FoU.

  En Subsea-klynge i verdensklasse

  Den kombinerte og varierte erfaringen og operativ kompetanse hos de industrielle aktørene, skal med støtte fra bedrifter og FoU og utdanningsinstitusjoner, gjøre GCE Subsea (www.gcesubsea.no) til et globalt kunnskapsnav innen olje & gass. Regionen er sterk på mange områder med sterk relevans for undervannsteknologi slik som blant annet økt oljeutvinning, undervannsbrønner, sensorer og flerfasemåling, fabrikkering av undervannsutstyr. Samtidig skal GCE Subsea stimulere til økt bruk av kompetanse og teknologi fra olje og gass til andre maritime næringer som havbruk, fornybar energi og mineralutvinning fra havbunnen.Møtene i Bergen blir arrangert i samarbeid med Tekna.Møtet er åpent for alle interesserte.Påmelding er bare nødvendig for de som vil delta på et enkelt måltid med fiskesuppe og selskapelig samvær etter foredraget.Det er mulig å melde seg på til middagen på to måter:
  1. E-post: post@ntva.no  2. Telefon: 73 59 54 63
  Påmelding til middagen må være mottatt innen kl 1200 torsdag 24. november.

   

  Thumbnail Image

  Location


  Nansensenteret på Marineholmen
  Thormølens gate 47
  Bergen,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

  Oslo: Møte 6. desember 2016

  tirsdag, 6 des 2016 -

  Tidspunkt: 18:00 - 22:00

  • Velferdsteknologi

   • Velferdsteknologiprogrammet i Direktoratet for e-helseAstrid Nyeng, Prosjektleder, Direktoratet for e-helse
   • SFI: “C3-Senter for fremtidig helse”, Oslo UniversitetssykehusKari Kværner, Professor / Senterleder
   Møtet er åpent for alle interesserte.Påmelding er bare nødvendig for dem som vil delta på middag og selskapelig samvær i Videnskaps-Akademiets lokaler etter møtet. Prisen er kr 400,- per kuvert. Påmeldte til middagen får tilsendt faktura via e-post.Det er mulig å melde seg på til middagen på følgende måter:
  1. E-post: post@ntva.no 2. Telefon 73 59 54 63
  Påmelding til middagen må være mottatt senest kl 1500 fredag 1. desember.
  Thumbnail Image

  Location


  Det Norske Videnskaps-Akademi
  Drammensveien 78
  Oslo,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

 • Bergen: Møte 29. november 2016

  I 2015 fikk vi i regionen vår to nye NCE (Norwegian Centre of Experise) og én GCE (Global Centre of Experise): NCE Maritime CleanTech, NCE Seafood Innovat...

 • Bergen: Møte 25. oktober 2016

  tirsdag, 25 okt 2016 -

  Tidspunkt: 19:00 - 22:00

  I 2015 fikk vi i regionen vår to nye NCE (Norwegian Centre of Experise) og én GCE (Global Centre of Experise): NCE Maritime CleanTech, NCE Seafood Innovation og GCE Subsea. Klyngene er en del av Norwegian Innovation Clusters-programmet som er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet. De skal spesielt arbeide for økt innovasjon, målrettet internasjonalisering, styrket vertsskapsattraktivitet og  tilgang på skreddersydd kompetanse. Tettere samarbeid mellom næringsliv og kunnskapsinstitusjoner et viktig av flere forhold som er viktig for å oppnå dette.Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA, og Tekna inviterer høsten 2016 til tre temamøter der lederne presenterer klyngene og deres mål og visjon, behov innen utdanning og FoU og ikke minst hvordan klyngene kan stimulere samarbeid industri-FoU.

  Innovasjon skaper grøn konkurransekraft i maritime næringar – om klyngesamarbeidet NCE Maritime CleanTech

  Langs kysten vår utvikles energieffektive og miljøvennlige løsninger til en verdensledende maritim næring. Gjennom klyngesamarbeidet i NCE Maritime CleanTech (www.maritimecleantech.no) samarbeider bedrifter og forskningsmiljøer om å utvikle og lansere fremtidens grønne maritime løsninger. Dette skjer blant annet ved å legge til rette for utvikling av demonstrasjons- og forskningsprosjekt som gir mer bærekraftig drift. Samarbeid med kunnskapsinstitusjoner, økt tilgang på kompetanse og økt FoU-virksomhet er avgjørende for å nå målene.Møtene i Bergen blir arrangert i samarbeid med Tekna.Møtet er åpent for alle interesserte.Påmelding er bare nødvendig for de som vildelta på et enkelt måltid og sosialt samvær etter foredraget. Måltidet er gratis.Det er mulig å melde seg på på to måter:E-post: post@ntva.no  2. Telefon: 73 59 54 63Påmelding til middagen må være mottatt innen kl 1200 torsdag 20. oktober.

   

  Thumbnail Image

  Location


  Nansensenteret på Marineholmen
  Thormølens gate 47
  Bergen,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

  Kristiansand: Møte 27. oktober 2016

  torsdag, 27 okt 2016 -

  Tidspunkt: 18:00 - 22:00

  I serien «Agderforskere før UiA» : Peder Claussøn Friis

  Ved Gustav Sætra, førsteamanuensis, Universitetet i Agder

  Den norske solenergiklyngen og SmartGrid

  The new Norsk Solenergiklyngen has a vital role to play in order to make the electrical grid smarter, or should we say more efficient and economical.  This issue is not only technically interesting, it will affect your electrical bill.  Agder Energi Nett, our local grid operator, needs to spend about 8 billion NOK to upgrade the distribution grid.  We will all have to pay this cost through line charges («nettleie»), unless better solutions are used to maintain quality of service.Fellesmøte NTVA og Agder Vitenskapsakademi i KristiansandInformasjon om arrangementet ved henvendelse til NTVAE-post: post@ntva.no eller telefon 73 59 54 63Møtet er åpent for alle interesserte.Etter møtet blir det som vanlig (når Agder Vitenskapsakademi inviterer til møte) en hyggelig sosial sammenkomst med aftensbuffet i Lilletunstova på UiA. Av hensyn til planleggingen av buffeten ber vi om påmelding til post@ntva.no senest tirsdag 25.10.Et bidrag på kr 200 betales på stedet.
  Thumbnail Image

  Location


  Gimle Gård
  Gimleveien 23
  Kristiansand,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

  Trondheim: Møte 8. november 2016

  tirsdag, 8 nov 2016 -

  Tidspunkt: 16:15 - 18:00

  Grønn omstilling

  Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft skal til høsten foreslå en overordnet strategi for å fremme grønn konkurransekraft fram mot 2030 og lavutslippssamfunnet i 2050.

  Grønn omstilling – hva innebærer dette for norsk næringsliv?

  v/professor Annik Magerholm Fet, NTNUInnlederen vil gi oss en innføring i grønn omstilling og redegjøre for ekspertutvalgets rapport. Hun vil spesifikt se på hva dette betyr for næringslivet.

  Grønn omstilling – hva er utfordringene for næringslivet ved grønn omstilling og hva trenger næringslivet?

   v/konsernsjef Ståle Gjersvolg, TrønderEnergiForedragsholderen vil gå gjennom med oss hva som er utfordringene for næringslivet ved den grønne omstillingen. Hva trenger næringslivet av myndigheter og omgivelser for å lykkes? Hva må næringslivet gjøre selv? Hvordan jobber TrønderEnergi med dette?Utfordringene:– Krevende å kombinere utviklings- og omstillingsaktiviteter med driftsaktiviteter.– Krevende å finne midler, og få aksept for å prioritere midler inn i innovasjons- og utviklingsarbeid.– Utviklingen går så fort! Teknologiutvikling rocker båten for bransje etter bransje, i et enormt tempo.– Høy risiko: Krevende å utvikle og innovere «riktig».Hva trenger næringslivet?– At næringslivet selv tar hovedansvaret for å håndtere sin egen skjebne. Det er vi/næringslivet selv som må tørre å ta de tøffe valgene, tørre å satse, og å stå løpet ut.– En god infrastruktur for innovasjon og utvikling, rundt seg.– Myndigheter som stiller opp med de rette virkemidlene og et godt rammeverk.

  Grønn omstilling – hvordan kan det offentlige legge til rette for grønn omstilling – hva trengs i Norge?

  v/ spesialrådgiver Merethe Gudmundseth Storødegård, NHO

  Paneldebatt mellom innlederne og med spørsmål fra publikum

  Enkel servering i forkant av møtet.Serveringen er gratis – ingen egenandel.Møtet er åpent for alle interesserte.Påmelding innen mandag 7. november kl. 1200 her

  Location


  Auditorium R5, Realfagsbygget, NTNU, Gløshaugen
  Høgskoleringen 1
  Trondheim, 7491

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

  Stavanger: Møte 23. november 2016

  onsdag, 23 nov 2016 -

  Tidspunkt: 19:00 - 21:00

  Nye maritime næringerSpesialrådgiver Karl A Almås, SINTEF Møtene i Stavanger arrangeres i samarbeid med TeknaInformasjon om arrangementet ved henvendelse til NTVA:E-post: post@ntva.no eller telefon 73 59 54 63Møtet er åpent for alle interesserte.Påmelding er ikke nødvendig.
  Thumbnail Image

  Location


  Arkeologisk Museum
  Peter Klows gate 30
  Stavanger,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

  Bergen: Møte 29. november 2016

  tirsdag, 29 nov 2016 -

  Tidspunkt: 19:00 - 22:00

  I 2015 fikk vi i regionen vår to nye NCE (Norwegian Centre of Experise) og én GCE (Global Centre of Experise): NCE Maritime CleanTech, NCE Seafood Innovation og GCE Subsea. Klyngene er en del av Norwegian Innovation Clusters-programmet som er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet. De skal spesielt arbeide for økt innovasjon, målrettet internasjonalisering, styrket vertsskapsattraktivitet og  tilgang på skreddersydd kompetanse. Tettere samarbeid mellom næringsliv og kunnskapsinstitusjoner et viktig av flere forhold som er viktig for å oppnå dette.Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA, og Tekna inviterer høsten 2016 til tre temamøter der lederne presenterer klyngene og deres mål og visjon, behov innen utdanning og FoU og ikke minst hvordan klyngene kan stimulere samarbeid industri-FoU.

  En Subsea-klynge i verdensklasse

  Den kombinerte og varierte erfaringen og operativ kompetanse hos de industrielle aktørene, skal med støtte fra bedrifter og FoU og utdanningsinstitusjoner, gjøre GCE Subsea (www.gcesubsea.no) til et globalt kunnskapsnav innen olje & gass. Regionen er sterk på mange områder med sterk relevans for undervannsteknologi slik som blant annet økt oljeutvinning, undervannsbrønner, sensorer og flerfasemåling, fabrikkering av undervannsutstyr. Samtidig skal GCE Subsea stimulere til økt bruk av kompetanse og teknologi fra olje og gass til andre maritime næringer som havbruk, fornybar energi og mineralutvinning fra havbunnen.Møtene i Bergen blir arrangert i samarbeid med Tekna.Møtet er åpent for alle interesserte.Påmelding er bare nødvendig for de som vil delta på et enkelt måltid med fiskesuppe og selskapelig samvær etter foredraget.Det er mulig å melde seg på til middagen på to måter:
  1. E-post: post@ntva.no  2. Telefon: 73 59 54 63
  Påmelding til middagen må være mottatt innen kl 1200 torsdag 24. november.

   

  Thumbnail Image

  Location


  Nansensenteret på Marineholmen
  Thormølens gate 47
  Bergen,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

  Oslo: Møte 6. desember 2016

  tirsdag, 6 des 2016 -

  Tidspunkt: 18:00 - 22:00

  • Velferdsteknologi

   • Velferdsteknologiprogrammet i Direktoratet for e-helseAstrid Nyeng, Prosjektleder, Direktoratet for e-helse
   • SFI: “C3-Senter for fremtidig helse”, Oslo UniversitetssykehusKari Kværner, Professor / Senterleder
   Møtet er åpent for alle interesserte.Påmelding er bare nødvendig for dem som vil delta på middag og selskapelig samvær i Videnskaps-Akademiets lokaler etter møtet. Prisen er kr 400,- per kuvert. Påmeldte til middagen får tilsendt faktura via e-post.Det er mulig å melde seg på til middagen på følgende måter:
  1. E-post: post@ntva.no 2. Telefon 73 59 54 63
  Påmelding til middagen må være mottatt senest kl 1500 fredag 1. desember.
  Thumbnail Image

  Location


  Det Norske Videnskaps-Akademi
  Drammensveien 78
  Oslo,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

 • Oslo: Møte 6. desember 2016

  • Velferdsteknologi

   • Velferdsteknologiprogrammet i Direktoratet...

 • Bergen: Møte 25. oktober 2016

  tirsdag, 25 okt 2016 -

  Tidspunkt: 19:00 - 22:00

  I 2015 fikk vi i regionen vår to nye NCE (Norwegian Centre of Experise) og én GCE (Global Centre of Experise): NCE Maritime CleanTech, NCE Seafood Innovation og GCE Subsea. Klyngene er en del av Norwegian Innovation Clusters-programmet som er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet. De skal spesielt arbeide for økt innovasjon, målrettet internasjonalisering, styrket vertsskapsattraktivitet og  tilgang på skreddersydd kompetanse. Tettere samarbeid mellom næringsliv og kunnskapsinstitusjoner et viktig av flere forhold som er viktig for å oppnå dette. Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA, og Tekna inviterer høsten 2016 til tre temamøter der lederne presenterer klyngene og deres mål og visjon, behov innen utdanning og FoU og ikke minst hvordan klyngene kan stimulere samarbeid industri-FoU.

  Innovasjon skaper grøn konkurransekraft i maritime næringar – om klyngesamarbeidet NCE Maritime CleanTech

  Langs kysten vår utvikles energieffektive og miljøvennlige løsninger til en verdensledende maritim næring. Gjennom klyngesamarbeidet i NCE Maritime CleanTech (www.maritimecleantech.no) samarbeider bedrifter og forskningsmiljøer om å utvikle og lansere fremtidens grønne maritime løsninger. Dette skjer blant annet ved å legge til rette for utvikling av demonstrasjons- og forskningsprosjekt som gir mer bærekraftig drift. Samarbeid med kunnskapsinstitusjoner, økt tilgang på kompetanse og økt FoU-virksomhet er avgjørende for å nå målene. Møtene i Bergen blir arrangert i samarbeid med Tekna. Møtet er åpent for alle interesserte. Påmelding er bare nødvendig for de som vildelta på et enkelt måltid og sosialt samvær etter foredraget. Måltidet er gratis. Det er mulig å melde seg på på to måter: E-post: post@ntva.no  2. Telefon: 73 59 54 63 Påmelding til middagen må være mottatt innen kl 1200 torsdag 20. oktober.

   

  Thumbnail Image

  Location


  Nansensenteret på Marineholmen
  Thormølens gate 47
  Bergen,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

  Kristiansand: Møte 27. oktober 2016

  torsdag, 27 okt 2016 -

  Tidspunkt: 18:00 - 22:00

  I serien «Agderforskere før UiA» : Peder Claussøn Friis

  Ved Gustav Sætra, førsteamanuensis, Universitetet i Agder

  Den norske solenergiklyngen og SmartGrid

  The new Norsk Solenergiklyngen has a vital role to play in order to make the electrical grid smarter, or should we say more efficient and economical.  This issue is not only technically interesting, it will affect your electrical bill.  Agder Energi Nett, our local grid operator, needs to spend about 8 billion NOK to upgrade the distribution grid.  We will all have to pay this cost through line charges («nettleie»), unless better solutions are used to maintain quality of service. Fellesmøte NTVA og Agder Vitenskapsakademi i Kristiansand Informasjon om arrangementet ved henvendelse til NTVA E-post: post@ntva.no eller telefon 73 59 54 63 Møtet er åpent for alle interesserte.Etter møtet blir det som vanlig (når Agder Vitenskapsakademi inviterer til møte) en hyggelig sosial sammenkomst med aftensbuffet i Lilletunstova på UiA. Av hensyn til planleggingen av buffeten ber vi om påmelding til post@ntva.no senest tirsdag 25.10. Et bidrag på kr 200 betales på stedet.
  Thumbnail Image

  Location


  Gimle Gård
  Gimleveien 23
  Kristiansand,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

  Trondheim: Møte 8. november 2016

  tirsdag, 8 nov 2016 -

  Tidspunkt: 16:15 - 18:00

  Grønn omstilling

  Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft skal til høsten foreslå en overordnet strategi for å fremme grønn konkurransekraft fram mot 2030 og lavutslippssamfunnet i 2050.

  Grønn omstilling – hva innebærer dette for norsk næringsliv?

  v/professor Annik Magerholm Fet, NTNU Innlederen vil gi oss en innføring i grønn omstilling og redegjøre for ekspertutvalgets rapport. Hun vil spesifikt se på hva dette betyr for næringslivet.

  Grønn omstilling – hva er utfordringene for næringslivet ved grønn omstilling og hva trenger næringslivet?

   v/konsernsjef Ståle Gjersvolg, TrønderEnergi Foredragsholderen vil gå gjennom med oss hva som er utfordringene for næringslivet ved den grønne omstillingen. Hva trenger næringslivet av myndigheter og omgivelser for å lykkes? Hva må næringslivet gjøre selv? Hvordan jobber TrønderEnergi med dette? Utfordringene: – Krevende å kombinere utviklings- og omstillingsaktiviteter med driftsaktiviteter. – Krevende å finne midler, og få aksept for å prioritere midler inn i innovasjons- og utviklingsarbeid. – Utviklingen går så fort! Teknologiutvikling rocker båten for bransje etter bransje, i et enormt tempo. – Høy risiko: Krevende å utvikle og innovere «riktig». Hva trenger næringslivet? – At næringslivet selv tar hovedansvaret for å håndtere sin egen skjebne. Det er vi/næringslivet selv som må tørre å ta de tøffe valgene, tørre å satse, og å stå løpet ut. – En god infrastruktur for innovasjon og utvikling, rundt seg. – Myndigheter som stiller opp med de rette virkemidlene og et godt rammeverk.

  Grønn omstilling – hvordan kan det offentlige legge til rette for grønn omstilling – hva trengs i Norge?

  v/ spesialrådgiver Merethe Gudmundseth Storødegård, NHO

  Paneldebatt mellom innlederne og med spørsmål fra publikum

  Enkel servering i forkant av møtet. Serveringen er gratis – ingen egenandel. Møtet er åpent for alle interesserte. Påmelding innen mandag 7. november kl. 1200 her

  Location


  Auditorium R5, Realfagsbygget, NTNU, Gløshaugen
  Høgskoleringen 1
  Trondheim, 7491

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

  Stavanger: Møte 23. november 2016

  onsdag, 23 nov 2016 -

  Tidspunkt: 19:00 - 21:00

  Nye maritime næringer Spesialrådgiver Karl A Almås, SINTEF   Møtene i Stavanger arrangeres i samarbeid med Tekna Informasjon om arrangementet ved henvendelse til NTVA: E-post: post@ntva.no eller telefon 73 59 54 63 Møtet er åpent for alle interesserte. Påmelding er ikke nødvendig.
  Thumbnail Image

  Location


  Arkeologisk Museum
  Peter Klows gate 30
  Stavanger,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

  Bergen: Møte 29. november 2016

  tirsdag, 29 nov 2016 -

  Tidspunkt: 19:00 - 22:00

  I 2015 fikk vi i regionen vår to nye NCE (Norwegian Centre of Experise) og én GCE (Global Centre of Experise): NCE Maritime CleanTech, NCE Seafood Innovation og GCE Subsea. Klyngene er en del av Norwegian Innovation Clusters-programmet som er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet. De skal spesielt arbeide for økt innovasjon, målrettet internasjonalisering, styrket vertsskapsattraktivitet og  tilgang på skreddersydd kompetanse. Tettere samarbeid mellom næringsliv og kunnskapsinstitusjoner et viktig av flere forhold som er viktig for å oppnå dette. Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA, og Tekna inviterer høsten 2016 til tre temamøter der lederne presenterer klyngene og deres mål og visjon, behov innen utdanning og FoU og ikke minst hvordan klyngene kan stimulere samarbeid industri-FoU.

  En Subsea-klynge i verdensklasse

  Den kombinerte og varierte erfaringen og operativ kompetanse hos de industrielle aktørene, skal med støtte fra bedrifter og FoU og utdanningsinstitusjoner, gjøre GCE Subsea (www.gcesubsea.no) til et globalt kunnskapsnav innen olje & gass. Regionen er sterk på mange områder med sterk relevans for undervannsteknologi slik som blant annet økt oljeutvinning, undervannsbrønner, sensorer og flerfasemåling, fabrikkering av undervannsutstyr. Samtidig skal GCE Subsea stimulere til økt bruk av kompetanse og teknologi fra olje og gass til andre maritime næringer som havbruk, fornybar energi og mineralutvinning fra havbunnen. Møtene i Bergen blir arrangert i samarbeid med Tekna. Møtet er åpent for alle interesserte. Påmelding er bare nødvendig for de som vil delta på et enkelt måltid med fiskesuppe og selskapelig samvær etter foredraget. Det er mulig å melde seg på til middagen på to måter:
  1. E-post: post@ntva.no  2. Telefon: 73 59 54 63
  Påmelding til middagen må være mottatt innen kl 1200 torsdag 24. november.

   

  Thumbnail Image

  Location


  Nansensenteret på Marineholmen
  Thormølens gate 47
  Bergen,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

  Oslo: Møte 6. desember 2016

  tirsdag, 6 des 2016 -

  Tidspunkt: 18:00 - 22:00

  • Velferdsteknologi

   • Velferdsteknologiprogrammet i Direktoratet for e-helse Astrid Nyeng, Prosjektleder, Direktoratet for e-helse
   • SFI: “C3-Senter for fremtidig helse”, Oslo Universitetssykehus Kari Kværner, Professor / Senterleder
    Møtet er åpent for alle interesserte. Påmelding er bare nødvendig for dem som vil delta på middag og selskapelig samvær i Videnskaps-Akademiets lokaler etter møtet. Prisen er kr 400,- per kuvert. Påmeldte til middagen får tilsendt faktura via e-post. Det er mulig å melde seg på til middagen på følgende måter:
  1. E-post: post@ntva.no 2. Telefon 73 59 54 63
  Påmelding til middagen må være mottatt senest kl 1500 fredag 1. desember.
  Thumbnail Image

  Location


  Det Norske Videnskaps-Akademi
  Drammensveien 78
  Oslo,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

Senere møter. Møteprogrammet blir laget for et semester ad gangen. Programmet for høstsemesteret blir fastlagt før sommerferien. Programmet for vårsemesteret blir fastlagt før jul. Send en epost til post@ntva.no om du ønsker å få tilsendt programmet for kommende semester.

Nyheter

Kan oljeteknologien og kardiologien lære av hverandre?

Tidligere sjefslege Leik Woie ved Stavanger universitetssykehus (SUS) holdt et interessant foredrag i et fellesmøte for NTVA og Tekna i Arkeologisk museum i Stavanger 21.september. Som erfaren hjertelege hadde han gjort den erfaringen at kardiologien og oljevirksomheten har flere parallelle problemstillinger. Han så at det samarbeid mellom disse to fagene gjensidig kunne bli meget fruktbart. Det var et godt besøkt [...]

Stor interesse for møtet om elektriske biler og batterier i Oslo

Anders Hammer Strømman ved NTNU har laget livsløpsanalyser av ulike biltyper og viet i sitt foredrag i NTVAs Oslo-avdeling spesiell oppmerksomhet til den elektriske bilen. Ola Nilsen Fra UiO fortalte om batteriets utvikling og potensialer. De så begge store muligheter for elektrisk fremdrift, men det var klart at det også finnes en del utfordringer, bl a mht vekt og rekkevidde. [...]

CAETS samlet til møte i London overskriften Engineering a Better World

Fra mandag 12. til fredag 16. september var CAETS - International Council of Academies of Engineering and Technological Sciences - samlet til sitt i årlige møte. Dette året var det den engelske akademiet Royal Academy of Engineering (RAE) som var vertskap.  RAE presenterte bl a sitt Afrika-prosjekt hvor formålet er å hjelpe frem ingeniørfaget og ingeniørprofesjonen i afrikanske land. Mange [...]

Står vi overfor det endelige gjennombruddet for elbilen?

Superlette batterier nærmere virkelighet Forskning.no kunne nylig melde at det nå er løst flere problemer knyttet til litium-luftbatterier. De nye batteriene kan gi elbiler samme rekkevidde som bensinbiler. En gruppe forskere fra Storbritannia, Kina og Israel har nå laget et litium-luftbatteri som kan være løsningen på flere av spørsmål knyttet til disse batteriene. Hvis disse batteriene blir klare for markedet, [...]

image_print