• Velkommen

  til Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA, som er en uavhengig organisasjon med et internasjonalt nettverk. NTVA utgir rapporter og arrangerer møter og seminarer. Uansett tema, som kan være faglige eller politiske, skal NTVA bidra til at det gis relevant informasjon om aktuelle vitenskapelige og teknologiske resultater og problemstillinger. NTVA skal være en arena for faktabasert debatt om naturvitenskapens og teknologiens betydning. NTVA skal bygge et profilert, etterrettelig og troverdig renommé med høy kvalitet. Når annet ikke er opplyst, er våre arrangementer åpne for alle interesserte.

  • Frist innvalg

   er 15. oktober i denne omgang. Les mer om innvalg her…. mer

 • Bergen
  • Neste møte:

   Tirsdag 23. september 2014
   Kl. 19.00
   Nansensenteret på Marineholmen
   mer

 • Oslo
  • Neste møte:

   Onsdag 1. oktober 2014
   Kl. 19.00
   Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78
   mer

 • Stavanger
  • Neste møte:

   Torsdag 25. september 2014
   Kl. 19.00
   Arkeologisk Museum, Peter Klows gt 30
   mer

 • Trondheim
  • Neste møte:

   Torsdag 11. september 2014
   Kl 1000
   Lerchendal Gård
   mer

 • Publikasjoner:
  • Følgende rapporter er tilgjengelige for interesserte (begrenset opplag). NTVA Review 2013 finnes he… mer

 • NTVA nytt:
  • Nr. 47 August 2014 (her) Tidligere NTVA-nytt (her)… mer