• Velkommen

  til Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA, som er en uavhengig organisasjon med et internasjonalt nettverk. NTVA utgir rapporter og arrangerer møter og seminarer. Uansett tema, som kan være faglige eller politiske, skal NTVA bidra til at det gis relevant informasjon om aktuelle vitenskapelige og teknologiske resultater og problemstillinger. NTVA skal være en arena for faktabasert debatt om naturvitenskapens og teknologiens betydning. NTVA skal bygge et profilert, etterrettelig og troverdig renommé med høy kvalitet. Når annet ikke er opplyst, er våre arrangementer åpne for alle interesserte.

  • Teknologiforum 2016 – Smarte byer og tettsteder

     Arrangementet er på Scandic Lerkendal 6. – 8. september 2016. For program, innledere o… mer

 • Agder
  • Neste møte:

   Torsdag 29. september 2016
   Kl 1800
   Gimle gård, Gimleveien 23, Kristiansand
   mer

 • Bergen
  • Neste møte:

   Tirsdag 27. september 2016
   kl 1900
   Marineholmen, Thormølens gate 47
   mer

 • Oslo
  • Neste møte:

   Tirsdag 20. september 2016
   Kl 1800
   Det Norske Videnskapsakademi, Drammensveien 78
   mer

 • Stavanger
  • Neste møte:

   Onsdag 21. september 2016
   Kl 1900
   Arkeologisk Museum, Peter Klows gt. 30
   mer

 • Tromsø
 • Trondheim
  • Neste møte:

   Torsdag 6. oktober 2016
   Kl 1800
   Lerchendal Gård, Strindvegen 2
   mer

 • Publikasjoner:
  •   NTVA Årbok 2015 ligger som en bladbar pdf her Ønsker du å bestille en papirversjon, finner… mer

 • NTVA nytt:
  • Nr. 02/2016 (her) Tidligere NTVA-nytt (her)… mer