• Velkommen

  til Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA, som er en uavhengig organisasjon med et internasjonalt nettverk. NTVA utgir rapporter og arrangerer møter og seminarer. Uansett tema, som kan være faglige eller politiske, skal NTVA bidra til at det gis relevant informasjon om aktuelle vitenskapelige og teknologiske resultater og problemstillinger. NTVA skal være en arena for faktabasert debatt om naturvitenskapens og teknologiens betydning. NTVA skal bygge et profilert, etterrettelig og troverdig renommé med høy kvalitet. Når annet ikke er opplyst, er våre arrangementer åpne for alle interesserte.

  • NTVA Årbok 2014

     Vi har nå gleden av å presenterer NTVA Årbok 2014. Den foreligger i elektronisk format: N… mer

 • Bergen
  • Neste møte:

   Mandag 18. mai
   kl 12:00 – 16:00
   Campus Kronstad (Høgskolen i Bergen)
   mer

 • Oslo
  • Neste møte:

   28. april 2015
   kl 1600-2030
   Det Norske Vitenskapsakademi-Akademi, Drammensveien 78, Oslo
   mer

 • Stavanger
  • Neste møte:

   Onsdag 22. april
   kl 1900
   Arkeologisk Museum, Peter Klows gt. 30, Stavanger
   mer

 • Trondheim
  • Neste møte:

   Tirsdag 14. april 2015
   kl. 19:00
   Lerchendal gård, Strindvegen 2
   mer

 • Publikasjoner:
  • Presentasjoner fra jubileumskonferansen i Stavanger The Robustness of the Oil Industry ligger her &… mer

 • NTVA nytt:
  • Nr. 01/2015 (her) Tidligere NTVA-nytt (her)… mer