Kommende arrangement

I 2015 fikk vi i regionen vår to nye NCE (Norwegian…

19:00 – 22:00

I serien «Agderforskere før UiA» : Peder Claussøn Friis

Ved…

18:00 – 22:00

Grønn omstilling

Regjeringens ekspertutvalg…

16:15 – 18:00

Nye maritime næringerSpesialrådgiver Karl A Almås,…

19:00 – 21:00

I 2015 fikk vi i regionen vår to nye NCE (Norwegian Centre of…

19:00 – 22:00

  • Velferdsteknologi

18:00 – 22:00

Senere møter. Møteprogrammet blir laget for et semester ad gangen. Programmet for høstsemesteret blir fastlagt før sommerferien. Programmet for vårsemesteret blir fastlagt før jul. Send en epost til post@ntva.no om du ønsker å få tilsendt programmet for kommende semester.

Nyheter

Kan oljeteknologien og kardiologien lære av hverandre?

Tidligere sjefslege Leik Woie ved Stavanger universitetssykehus (SUS) holdt et interessant foredrag i et fellesmøte for NTVA og Tekna i Arkeologisk museum i Stavanger 21.september. Som erfaren hjertelege hadde han gjort den erfaringen at kardiologien og oljevirksomheten har flere parallelle problemstillinger. Han så at det samarbeid mellom disse to fagene gjensidig kunne bli meget fruktbart. Det var et godt besøkt [...]

Stor interesse for møtet om elektriske biler og batterier i Oslo

Anders Hammer Strømman ved NTNU har laget livsløpsanalyser av ulike biltyper og viet i sitt foredrag i NTVAs Oslo-avdeling spesiell oppmerksomhet til den elektriske bilen. Ola Nilsen Fra UiO fortalte om batteriets utvikling og potensialer. De så begge store muligheter for elektrisk fremdrift, men det var klart at det også finnes en del utfordringer, bl a mht vekt og rekkevidde. [...]

CAETS samlet til møte i London overskriften Engineering a Better World

Fra mandag 12. til fredag 16. september var CAETS - International Council of Academies of Engineering and Technological Sciences - samlet til sitt i årlige møte. Dette året var det den engelske akademiet Royal Academy of Engineering (RAE) som var vertskap.  RAE presenterte bl a sitt Afrika-prosjekt hvor formålet er å hjelpe frem ingeniørfaget og ingeniørprofesjonen i afrikanske land. Mange [...]

Står vi overfor det endelige gjennombruddet for elbilen?

Superlette batterier nærmere virkelighet Forskning.no kunne nylig melde at det nå er løst flere problemer knyttet til litium-luftbatterier. De nye batteriene kan gi elbiler samme rekkevidde som bensinbiler. En gruppe forskere fra Storbritannia, Kina og Israel har nå laget et litium-luftbatteri som kan være løsningen på flere av spørsmål knyttet til disse batteriene. Hvis disse batteriene blir klare for markedet, [...]

image_print