• Velkommen

  til Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA, som er en uavhengig organisasjon med et internasjonalt nettverk. NTVA utgir rapporter og arrangerer møter og seminarer. Uansett tema, som kan være faglige eller politiske, skal NTVA bidra til at det gis relevant informasjon om aktuelle vitenskapelige og teknologiske resultater og problemstillinger. NTVA skal være en arena for faktabasert debatt om naturvitenskapens og teknologiens betydning. NTVA skal bygge et profilert, etterrettelig og troverdig renommé med høy kvalitet. Når annet ikke er opplyst, er våre arrangementer åpne for alle interesserte.

  • Naturkatastrofer og samfunnssikkerhet

   Rapport fra Fellessymposium DNVA-NTVA-NFR 28. april 2015. Les pdf her.    … mer

 • Agder
  • Neste møte:

   Torsdag 18. februar 2016
   kl 1800
   Glencore Nikkelverk, Kolsdalen, Kristiansand
   mer

 • Bergen
  • Neste møte:

   Tirsdag 16. februar 2016
   kl 1900
   Nansensenteret på Marineholmen, Thormøhlens gate 47
   mer

 • Oslo
  • Neste møte:

   Onsdag 10. februar 2016
   kl 1800
   Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78
   mer

 • Stavanger
  • Neste møte:

   Onsdag 9. mars 2016
   kl 1900
   Arkeologisk Museum, Peter Klows gt. 30
   mer

 • Tromsø
  • Neste møte:

   Tirsdag 5. april

   UiT Norges arktiske universitet
   mer

 • Trondheim
  • Neste møte:

   Tirsdag 15. mars
   kl 1615-1800
   NTNU, Gløshaugen
   mer

 • Publikasjoner:
  •   En pdf-versjon av NTVA Review 2014 ligger her  … mer

 • NTVA nytt:
  • Nr. 01/2016 (her) Tidligere NTVA-nytt (her)… mer