Kommende arrangement

 • Trondheim: Møte 8. november 2016

  Grønn omstilling

  Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft skal til høsten foreslå en overordnet strategi for å fremme grønn kon...

 • Trondheim: Møte 8. november 2016

  tirsdag, 8 nov 2016 -

  Tidspunkt: 16:15 - 18:00

  Grønn omstilling

  Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft skal til høsten foreslå en overordnet strategi for å fremme grønn konkurransekraft fram mot 2030 og lavutslippssamfunnet i 2050.

  Grønn omstilling – hva innebærer dette for norsk næringsliv?

  v/professor Annik Magerholm Fet, NTNUInnlederen vil gi oss en innføring i grønn omstilling og redegjøre for ekspertutvalgets rapport. Hun vil spesifikt se på hva dette betyr for næringslivet.

  Grønn omstilling – hva er utfordringene for næringslivet ved grønn omstilling og hva trenger næringslivet?

   v/konsernsjef Ståle Gjersvolg, TrønderEnergiForedragsholderen vil gå gjennom med oss hva som er utfordringene for næringslivet ved den grønne omstillingen. Hva trenger næringslivet av myndigheter og omgivelser for å lykkes? Hva må næringslivet gjøre selv? Hvordan jobber TrønderEnergi med dette?Utfordringene:– Krevende å kombinere utviklings- og omstillingsaktiviteter med driftsaktiviteter.– Krevende å finne midler, og få aksept for å prioritere midler inn i innovasjons- og utviklingsarbeid.– Utviklingen går så fort! Teknologiutvikling rocker båten for bransje etter bransje, i et enormt tempo.– Høy risiko: Krevende å utvikle og innovere «riktig».Hva trenger næringslivet?– At næringslivet selv tar hovedansvaret for å håndtere sin egen skjebne. Det er vi/næringslivet selv som må tørre å ta de tøffe valgene, tørre å satse, og å stå løpet ut.– En god infrastruktur for innovasjon og utvikling, rundt seg.– Myndigheter som stiller opp med de rette virkemidlene og et godt rammeverk.

  Grønn omstilling – hvordan kan det offentlige legge til rette for grønn omstilling – hva trengs i Norge?

  v/ spesialrådgiver Merethe Gudmundseth Storødegård, NHO

  Paneldebatt mellom innlederne og med spørsmål fra publikum

  Enkel servering i forkant av møtet.Serveringen er gratis – ingen egenandel.Møtet er åpent for alle interesserte.Påmelding innen mandag 7. november kl. 1200 på e-post til post@ntva.no

  Location


  Auditorium R5, Realfagsbygget, NTNU, Gløshaugen
  Høgskoleringen 1
  Trondheim, 7491

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

  Tromsø: Møte 10. november 2016

  torsdag, 10 nov 2016 -

  Tidspunkt: 15:00 - 19:00

  Klimatiske og miljømessige endringer i de nordlige havområdene og mulige konsekvenser for den marine næringsutviklingen

  UiT Norges arktiske universitet og NTVA arrangerer seminar i Marin BioøkonomiSeminaret er et samarbeid mellom UiT/BFE-fakultetet og Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA). Foredragsholderne vil belyse viktige områder der klima, miljø og marin næring i nord møtes!Seminaret arrangeres torsdag 10. november på UiT/BFE (NFH “trappa”) fra kl. 15:00 til 19:00, med en liten servering midtveis.Foredrag:
  • Hans Chr. Eilertsen, Professor, UiTSjøklima variasjoner i nordlige områder frem til 2016; Tallenes klare tale!
  • Edel Elvevoll, Dekan BFE, UiTDen marine matproduksjonen sett i lys av energibruk, befolkningsvekst, og økt behov for mat
  • Jørgen Schou Christiansen, Professor, UiTArktiske fisk og fiskerier i lys av klimaendringer
  • Gunnar Sander, Stipendiat, UiTArktisk skipsfart: en opphauset århundregammel drøm?
  • Jannike Falk-Anderson, Forsker, NORUTPlast og forsøpling av det marine miljøet; eventuelle konsekvenser for marine næringer
  • Mario Acquarone, Forsker, UiTPrognoser frem mot 2050; klima og fiskerier i nord
  • Bjørn Hersoug, Professor, UiTKlimaendringer; behov for nye forvaltningsregimer og politisk håndverk i nord?

  Velkommen!

  Thumbnail Image

  Location


  UiT/BFE (NFH “trappa”)

  Tromsø,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

  Stavanger: Møte 23. november 2016

  onsdag, 23 nov 2016 -

  Tidspunkt: 19:00 - 21:00

  Nye maritime næringer

  Foredrag ved: Spesialrådgiver Karl A Almås, SINTEF Utnyttelsen av havrommet har det siste året kommet tydelig frem i den politiske diskusjonen både nasjonalt og internasjonalt. OECD kom i april i år med rapporten Ocean Economy 2030 som tar for seg hva de samlede havbaserte næringene kan bidra med av verdiskaping i årene fremover. Myndighetene her hjemme har startet et arbeid for å utvikle en helhetlig havstrategi som skal være ferdig til våren. Innenfor teknologisk forskning og utvikling er det et betydelig fokus på såkalt cross-over effekter, hva kan den ene havbaserte næringen lære fra den andre. De etablerte havbaserte næringene , herunder olje/gass, maritim , fiskeri og havbruk står i dag for ca. 70 av norske eksportinntekter. Samtidig med at oljeutvinningen avtar opplever vi vekst innenfor andre havbaserte næringer som fiskeri og havbruk. Utover det vi kjenner av havbaserte industrier i dag, ser vi konturene av helt nye («ufødte») marine næringer, herunder dyrking av tare, mineralutvinning på havbunnen, høsting og dyrking av «marine innsekter» etc.  Foredraget vil ta utgangspunkt i denne situasjonen og peke på fremtidsmuligheter knyttet til utnyttelse av det totale havrommet.Møtene i Stavanger arrangeres i samarbeid med TeknaInformasjon om arrangementet ved henvendelse til NTVA:E-post: post@ntva.no eller telefon 73 59 54 63Møtet er åpent for alle interesserte.Påmelding er ikke nødvendig.
  Thumbnail Image

  Location


  Arkeologisk Museum
  Peter Klows gate 30
  Stavanger,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

  Bergen: Møte 29. november 2016

  tirsdag, 29 nov 2016 -

  Tidspunkt: 19:00 - 22:00

  En Subsea-klynge i verdensklasse

  I 2015 fikk vi i regionen vår to nye NCE (Norwegian Centre of Experise) og én GCE (Global Centre of Experise): NCE Maritime CleanTech, NCE Seafood Innovation og GCE Subsea. Klyngene er en del av Norwegian Innovation Clusters-programmet som er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet. De skal spesielt arbeide for økt innovasjon, målrettet internasjonalisering, styrket vertsskapsattraktivitet og  tilgang på skreddersydd kompetanse. Tettere samarbeid mellom næringsliv og kunnskapsinstitusjoner et viktig av flere forhold som er viktig for å oppnå dette.Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA, og Tekna inviterer høsten 2016 til tre temamøter der lederne presenterer klyngene og deres mål og visjon, behov innen utdanning og FoU og ikke minst hvordan klyngene kan stimulere samarbeid industri-FoU.

  En Subsea-klynge i verdensklasse

  Den kombinerte og varierte erfaringen og operativ kompetanse hos de industrielle aktørene, skal med støtte fra bedrifter og FoU og utdanningsinstitusjoner, gjøre GCE Subsea (www.gcesubsea.no) til et globalt kunnskapsnav innen olje & gass. Regionen er sterk på mange områder med sterk relevans for undervannsteknologi slik som blant annet økt oljeutvinning, undervannsbrønner, sensorer og flerfasemåling, fabrikkering av undervannsutstyr. Samtidig skal GCE Subsea stimulere til økt bruk av kompetanse og teknologi fra olje og gass til andre maritime næringer som havbruk, fornybar energi og mineralutvinning fra havbunnen.Møtene i Bergen blir arrangert i samarbeid med Tekna.Møtet er åpent for alle interesserte.Påmelding er bare nødvendig for de som vil delta på et enkelt måltid med fiskesuppe og selskapelig samvær etter foredraget.Det er mulig å melde seg på til middagen på to måter:
  1. E-post: post@ntva.no  2. Telefon: 73 59 54 63
  Påmelding til middagen må være mottatt innen kl 1200 torsdag 24. november.

   

  Thumbnail Image

  Location


  Nansensenteret på Marineholmen
  Thormølens gate 47
  Bergen,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

  Oslo: Møte 6. desember 2016

  tirsdag, 6 des 2016 -

  Tidspunkt: 18:00 - 22:00

   Verferdsteknologi

  • Velferdsteknologiprogrammet i Direktoratet for e-helseAstrid Nyeng, Prosjektleder, Direktoratet for e-helse
  • SFI: “C3-Senter for fremtidig helse”, Oslo UniversitetssykehusKari Kværner, Professor / Senterleder
   Møtet er åpent for alle interesserte.Påmelding er bare nødvendig for dem som vil delta på middag og selskapelig samvær i Videnskaps-Akademiets lokaler etter møtet. Prisen er kr 400,- per kuvert. Påmeldte til middagen får tilsendt faktura via e-post.Det er mulig å melde seg på til middagen på følgende måter:
  1. E-post: post@ntva.no 2. Telefon 73 59 54 63
  Påmelding til middagen må være mottatt senest kl 1500 fredag 1. desember.
  Thumbnail Image

  Location


  Det Norske Videnskaps-Akademi
  Drammensveien 78
  Oslo,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

 • Tromsø: Møte 10. november 2016

  Klimatiske og miljømessige endringer i de nordlige havområdene og mulige konsekvenser for den marine næringsutviklingen

  UiT Norges arktiske uni...

 • Trondheim: Møte 8. november 2016

  tirsdag, 8 nov 2016 -

  Tidspunkt: 16:15 - 18:00

  Grønn omstilling

  Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft skal til høsten foreslå en overordnet strategi for å fremme grønn konkurransekraft fram mot 2030 og lavutslippssamfunnet i 2050.

  Grønn omstilling – hva innebærer dette for norsk næringsliv?

  v/professor Annik Magerholm Fet, NTNUInnlederen vil gi oss en innføring i grønn omstilling og redegjøre for ekspertutvalgets rapport. Hun vil spesifikt se på hva dette betyr for næringslivet.

  Grønn omstilling – hva er utfordringene for næringslivet ved grønn omstilling og hva trenger næringslivet?

   v/konsernsjef Ståle Gjersvolg, TrønderEnergiForedragsholderen vil gå gjennom med oss hva som er utfordringene for næringslivet ved den grønne omstillingen. Hva trenger næringslivet av myndigheter og omgivelser for å lykkes? Hva må næringslivet gjøre selv? Hvordan jobber TrønderEnergi med dette?Utfordringene:– Krevende å kombinere utviklings- og omstillingsaktiviteter med driftsaktiviteter.– Krevende å finne midler, og få aksept for å prioritere midler inn i innovasjons- og utviklingsarbeid.– Utviklingen går så fort! Teknologiutvikling rocker båten for bransje etter bransje, i et enormt tempo.– Høy risiko: Krevende å utvikle og innovere «riktig».Hva trenger næringslivet?– At næringslivet selv tar hovedansvaret for å håndtere sin egen skjebne. Det er vi/næringslivet selv som må tørre å ta de tøffe valgene, tørre å satse, og å stå løpet ut.– En god infrastruktur for innovasjon og utvikling, rundt seg.– Myndigheter som stiller opp med de rette virkemidlene og et godt rammeverk.

  Grønn omstilling – hvordan kan det offentlige legge til rette for grønn omstilling – hva trengs i Norge?

  v/ spesialrådgiver Merethe Gudmundseth Storødegård, NHO

  Paneldebatt mellom innlederne og med spørsmål fra publikum

  Enkel servering i forkant av møtet.Serveringen er gratis – ingen egenandel.Møtet er åpent for alle interesserte.Påmelding innen mandag 7. november kl. 1200 på e-post til post@ntva.no

  Location


  Auditorium R5, Realfagsbygget, NTNU, Gløshaugen
  Høgskoleringen 1
  Trondheim, 7491

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

  Tromsø: Møte 10. november 2016

  torsdag, 10 nov 2016 -

  Tidspunkt: 15:00 - 19:00

  Klimatiske og miljømessige endringer i de nordlige havområdene og mulige konsekvenser for den marine næringsutviklingen

  UiT Norges arktiske universitet og NTVA arrangerer seminar i Marin BioøkonomiSeminaret er et samarbeid mellom UiT/BFE-fakultetet og Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA). Foredragsholderne vil belyse viktige områder der klima, miljø og marin næring i nord møtes!Seminaret arrangeres torsdag 10. november på UiT/BFE (NFH “trappa”) fra kl. 15:00 til 19:00, med en liten servering midtveis.Foredrag:
  • Hans Chr. Eilertsen, Professor, UiTSjøklima variasjoner i nordlige områder frem til 2016; Tallenes klare tale!
  • Edel Elvevoll, Dekan BFE, UiTDen marine matproduksjonen sett i lys av energibruk, befolkningsvekst, og økt behov for mat
  • Jørgen Schou Christiansen, Professor, UiTArktiske fisk og fiskerier i lys av klimaendringer
  • Gunnar Sander, Stipendiat, UiTArktisk skipsfart: en opphauset århundregammel drøm?
  • Jannike Falk-Anderson, Forsker, NORUTPlast og forsøpling av det marine miljøet; eventuelle konsekvenser for marine næringer
  • Mario Acquarone, Forsker, UiTPrognoser frem mot 2050; klima og fiskerier i nord
  • Bjørn Hersoug, Professor, UiTKlimaendringer; behov for nye forvaltningsregimer og politisk håndverk i nord?

  Velkommen!

  Thumbnail Image

  Location


  UiT/BFE (NFH “trappa”)

  Tromsø,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

  Stavanger: Møte 23. november 2016

  onsdag, 23 nov 2016 -

  Tidspunkt: 19:00 - 21:00

  Nye maritime næringer

  Foredrag ved: Spesialrådgiver Karl A Almås, SINTEF Utnyttelsen av havrommet har det siste året kommet tydelig frem i den politiske diskusjonen både nasjonalt og internasjonalt. OECD kom i april i år med rapporten Ocean Economy 2030 som tar for seg hva de samlede havbaserte næringene kan bidra med av verdiskaping i årene fremover. Myndighetene her hjemme har startet et arbeid for å utvikle en helhetlig havstrategi som skal være ferdig til våren. Innenfor teknologisk forskning og utvikling er det et betydelig fokus på såkalt cross-over effekter, hva kan den ene havbaserte næringen lære fra den andre. De etablerte havbaserte næringene , herunder olje/gass, maritim , fiskeri og havbruk står i dag for ca. 70 av norske eksportinntekter. Samtidig med at oljeutvinningen avtar opplever vi vekst innenfor andre havbaserte næringer som fiskeri og havbruk. Utover det vi kjenner av havbaserte industrier i dag, ser vi konturene av helt nye («ufødte») marine næringer, herunder dyrking av tare, mineralutvinning på havbunnen, høsting og dyrking av «marine innsekter» etc.  Foredraget vil ta utgangspunkt i denne situasjonen og peke på fremtidsmuligheter knyttet til utnyttelse av det totale havrommet.Møtene i Stavanger arrangeres i samarbeid med TeknaInformasjon om arrangementet ved henvendelse til NTVA:E-post: post@ntva.no eller telefon 73 59 54 63Møtet er åpent for alle interesserte.Påmelding er ikke nødvendig.
  Thumbnail Image

  Location


  Arkeologisk Museum
  Peter Klows gate 30
  Stavanger,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

  Bergen: Møte 29. november 2016

  tirsdag, 29 nov 2016 -

  Tidspunkt: 19:00 - 22:00

  En Subsea-klynge i verdensklasse

  I 2015 fikk vi i regionen vår to nye NCE (Norwegian Centre of Experise) og én GCE (Global Centre of Experise): NCE Maritime CleanTech, NCE Seafood Innovation og GCE Subsea. Klyngene er en del av Norwegian Innovation Clusters-programmet som er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet. De skal spesielt arbeide for økt innovasjon, målrettet internasjonalisering, styrket vertsskapsattraktivitet og  tilgang på skreddersydd kompetanse. Tettere samarbeid mellom næringsliv og kunnskapsinstitusjoner et viktig av flere forhold som er viktig for å oppnå dette.Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA, og Tekna inviterer høsten 2016 til tre temamøter der lederne presenterer klyngene og deres mål og visjon, behov innen utdanning og FoU og ikke minst hvordan klyngene kan stimulere samarbeid industri-FoU.

  En Subsea-klynge i verdensklasse

  Den kombinerte og varierte erfaringen og operativ kompetanse hos de industrielle aktørene, skal med støtte fra bedrifter og FoU og utdanningsinstitusjoner, gjøre GCE Subsea (www.gcesubsea.no) til et globalt kunnskapsnav innen olje & gass. Regionen er sterk på mange områder med sterk relevans for undervannsteknologi slik som blant annet økt oljeutvinning, undervannsbrønner, sensorer og flerfasemåling, fabrikkering av undervannsutstyr. Samtidig skal GCE Subsea stimulere til økt bruk av kompetanse og teknologi fra olje og gass til andre maritime næringer som havbruk, fornybar energi og mineralutvinning fra havbunnen.Møtene i Bergen blir arrangert i samarbeid med Tekna.Møtet er åpent for alle interesserte.Påmelding er bare nødvendig for de som vil delta på et enkelt måltid med fiskesuppe og selskapelig samvær etter foredraget.Det er mulig å melde seg på til middagen på to måter:
  1. E-post: post@ntva.no  2. Telefon: 73 59 54 63
  Påmelding til middagen må være mottatt innen kl 1200 torsdag 24. november.

   

  Thumbnail Image

  Location


  Nansensenteret på Marineholmen
  Thormølens gate 47
  Bergen,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

  Oslo: Møte 6. desember 2016

  tirsdag, 6 des 2016 -

  Tidspunkt: 18:00 - 22:00

   Verferdsteknologi

  • Velferdsteknologiprogrammet i Direktoratet for e-helseAstrid Nyeng, Prosjektleder, Direktoratet for e-helse
  • SFI: “C3-Senter for fremtidig helse”, Oslo UniversitetssykehusKari Kværner, Professor / Senterleder
   Møtet er åpent for alle interesserte.Påmelding er bare nødvendig for dem som vil delta på middag og selskapelig samvær i Videnskaps-Akademiets lokaler etter møtet. Prisen er kr 400,- per kuvert. Påmeldte til middagen får tilsendt faktura via e-post.Det er mulig å melde seg på til middagen på følgende måter:
  1. E-post: post@ntva.no 2. Telefon 73 59 54 63
  Påmelding til middagen må være mottatt senest kl 1500 fredag 1. desember.
  Thumbnail Image

  Location


  Det Norske Videnskaps-Akademi
  Drammensveien 78
  Oslo,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

 • Stavanger: Møte 23. november 2016

  Nye maritime næringer

  Foredrag ved: Spesialrådgiver Karl A Almås, SINTEF Utnyttelsen av h...

 • Trondheim: Møte 8. november 2016

  tirsdag, 8 nov 2016 -

  Tidspunkt: 16:15 - 18:00

  Grønn omstilling

  Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft skal til høsten foreslå en overordnet strategi for å fremme grønn konkurransekraft fram mot 2030 og lavutslippssamfunnet i 2050.

  Grønn omstilling – hva innebærer dette for norsk næringsliv?

  v/professor Annik Magerholm Fet, NTNUInnlederen vil gi oss en innføring i grønn omstilling og redegjøre for ekspertutvalgets rapport. Hun vil spesifikt se på hva dette betyr for næringslivet.

  Grønn omstilling – hva er utfordringene for næringslivet ved grønn omstilling og hva trenger næringslivet?

   v/konsernsjef Ståle Gjersvolg, TrønderEnergiForedragsholderen vil gå gjennom med oss hva som er utfordringene for næringslivet ved den grønne omstillingen. Hva trenger næringslivet av myndigheter og omgivelser for å lykkes? Hva må næringslivet gjøre selv? Hvordan jobber TrønderEnergi med dette?Utfordringene:– Krevende å kombinere utviklings- og omstillingsaktiviteter med driftsaktiviteter.– Krevende å finne midler, og få aksept for å prioritere midler inn i innovasjons- og utviklingsarbeid.– Utviklingen går så fort! Teknologiutvikling rocker båten for bransje etter bransje, i et enormt tempo.– Høy risiko: Krevende å utvikle og innovere «riktig».Hva trenger næringslivet?– At næringslivet selv tar hovedansvaret for å håndtere sin egen skjebne. Det er vi/næringslivet selv som må tørre å ta de tøffe valgene, tørre å satse, og å stå løpet ut.– En god infrastruktur for innovasjon og utvikling, rundt seg.– Myndigheter som stiller opp med de rette virkemidlene og et godt rammeverk.

  Grønn omstilling – hvordan kan det offentlige legge til rette for grønn omstilling – hva trengs i Norge?

  v/ spesialrådgiver Merethe Gudmundseth Storødegård, NHO

  Paneldebatt mellom innlederne og med spørsmål fra publikum

  Enkel servering i forkant av møtet.Serveringen er gratis – ingen egenandel.Møtet er åpent for alle interesserte.Påmelding innen mandag 7. november kl. 1200 på e-post til post@ntva.no

  Location


  Auditorium R5, Realfagsbygget, NTNU, Gløshaugen
  Høgskoleringen 1
  Trondheim, 7491

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

  Tromsø: Møte 10. november 2016

  torsdag, 10 nov 2016 -

  Tidspunkt: 15:00 - 19:00

  Klimatiske og miljømessige endringer i de nordlige havområdene og mulige konsekvenser for den marine næringsutviklingen

  UiT Norges arktiske universitet og NTVA arrangerer seminar i Marin BioøkonomiSeminaret er et samarbeid mellom UiT/BFE-fakultetet og Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA). Foredragsholderne vil belyse viktige områder der klima, miljø og marin næring i nord møtes!Seminaret arrangeres torsdag 10. november på UiT/BFE (NFH “trappa”) fra kl. 15:00 til 19:00, med en liten servering midtveis.Foredrag:
  • Hans Chr. Eilertsen, Professor, UiTSjøklima variasjoner i nordlige områder frem til 2016; Tallenes klare tale!
  • Edel Elvevoll, Dekan BFE, UiTDen marine matproduksjonen sett i lys av energibruk, befolkningsvekst, og økt behov for mat
  • Jørgen Schou Christiansen, Professor, UiTArktiske fisk og fiskerier i lys av klimaendringer
  • Gunnar Sander, Stipendiat, UiTArktisk skipsfart: en opphauset århundregammel drøm?
  • Jannike Falk-Anderson, Forsker, NORUTPlast og forsøpling av det marine miljøet; eventuelle konsekvenser for marine næringer
  • Mario Acquarone, Forsker, UiTPrognoser frem mot 2050; klima og fiskerier i nord
  • Bjørn Hersoug, Professor, UiTKlimaendringer; behov for nye forvaltningsregimer og politisk håndverk i nord?

  Velkommen!

  Thumbnail Image

  Location


  UiT/BFE (NFH “trappa”)

  Tromsø,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

  Stavanger: Møte 23. november 2016

  onsdag, 23 nov 2016 -

  Tidspunkt: 19:00 - 21:00

  Nye maritime næringer

  Foredrag ved: Spesialrådgiver Karl A Almås, SINTEF Utnyttelsen av havrommet har det siste året kommet tydelig frem i den politiske diskusjonen både nasjonalt og internasjonalt. OECD kom i april i år med rapporten Ocean Economy 2030 som tar for seg hva de samlede havbaserte næringene kan bidra med av verdiskaping i årene fremover. Myndighetene her hjemme har startet et arbeid for å utvikle en helhetlig havstrategi som skal være ferdig til våren. Innenfor teknologisk forskning og utvikling er det et betydelig fokus på såkalt cross-over effekter, hva kan den ene havbaserte næringen lære fra den andre. De etablerte havbaserte næringene , herunder olje/gass, maritim , fiskeri og havbruk står i dag for ca. 70 av norske eksportinntekter. Samtidig med at oljeutvinningen avtar opplever vi vekst innenfor andre havbaserte næringer som fiskeri og havbruk. Utover det vi kjenner av havbaserte industrier i dag, ser vi konturene av helt nye («ufødte») marine næringer, herunder dyrking av tare, mineralutvinning på havbunnen, høsting og dyrking av «marine innsekter» etc.  Foredraget vil ta utgangspunkt i denne situasjonen og peke på fremtidsmuligheter knyttet til utnyttelse av det totale havrommet.Møtene i Stavanger arrangeres i samarbeid med TeknaInformasjon om arrangementet ved henvendelse til NTVA:E-post: post@ntva.no eller telefon 73 59 54 63Møtet er åpent for alle interesserte.Påmelding er ikke nødvendig.
  Thumbnail Image

  Location


  Arkeologisk Museum
  Peter Klows gate 30
  Stavanger,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

  Bergen: Møte 29. november 2016

  tirsdag, 29 nov 2016 -

  Tidspunkt: 19:00 - 22:00

  En Subsea-klynge i verdensklasse

  I 2015 fikk vi i regionen vår to nye NCE (Norwegian Centre of Experise) og én GCE (Global Centre of Experise): NCE Maritime CleanTech, NCE Seafood Innovation og GCE Subsea. Klyngene er en del av Norwegian Innovation Clusters-programmet som er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet. De skal spesielt arbeide for økt innovasjon, målrettet internasjonalisering, styrket vertsskapsattraktivitet og  tilgang på skreddersydd kompetanse. Tettere samarbeid mellom næringsliv og kunnskapsinstitusjoner et viktig av flere forhold som er viktig for å oppnå dette.Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA, og Tekna inviterer høsten 2016 til tre temamøter der lederne presenterer klyngene og deres mål og visjon, behov innen utdanning og FoU og ikke minst hvordan klyngene kan stimulere samarbeid industri-FoU.

  En Subsea-klynge i verdensklasse

  Den kombinerte og varierte erfaringen og operativ kompetanse hos de industrielle aktørene, skal med støtte fra bedrifter og FoU og utdanningsinstitusjoner, gjøre GCE Subsea (www.gcesubsea.no) til et globalt kunnskapsnav innen olje & gass. Regionen er sterk på mange områder med sterk relevans for undervannsteknologi slik som blant annet økt oljeutvinning, undervannsbrønner, sensorer og flerfasemåling, fabrikkering av undervannsutstyr. Samtidig skal GCE Subsea stimulere til økt bruk av kompetanse og teknologi fra olje og gass til andre maritime næringer som havbruk, fornybar energi og mineralutvinning fra havbunnen.Møtene i Bergen blir arrangert i samarbeid med Tekna.Møtet er åpent for alle interesserte.Påmelding er bare nødvendig for de som vil delta på et enkelt måltid med fiskesuppe og selskapelig samvær etter foredraget.Det er mulig å melde seg på til middagen på to måter:
  1. E-post: post@ntva.no  2. Telefon: 73 59 54 63
  Påmelding til middagen må være mottatt innen kl 1200 torsdag 24. november.

   

  Thumbnail Image

  Location


  Nansensenteret på Marineholmen
  Thormølens gate 47
  Bergen,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

  Oslo: Møte 6. desember 2016

  tirsdag, 6 des 2016 -

  Tidspunkt: 18:00 - 22:00

   Verferdsteknologi

  • Velferdsteknologiprogrammet i Direktoratet for e-helseAstrid Nyeng, Prosjektleder, Direktoratet for e-helse
  • SFI: “C3-Senter for fremtidig helse”, Oslo UniversitetssykehusKari Kværner, Professor / Senterleder
   Møtet er åpent for alle interesserte.Påmelding er bare nødvendig for dem som vil delta på middag og selskapelig samvær i Videnskaps-Akademiets lokaler etter møtet. Prisen er kr 400,- per kuvert. Påmeldte til middagen får tilsendt faktura via e-post.Det er mulig å melde seg på til middagen på følgende måter:
  1. E-post: post@ntva.no 2. Telefon 73 59 54 63
  Påmelding til middagen må være mottatt senest kl 1500 fredag 1. desember.
  Thumbnail Image

  Location


  Det Norske Videnskaps-Akademi
  Drammensveien 78
  Oslo,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

 • Bergen: Møte 29. november 2016

  En Subsea-klynge i verdensklasse

  I 2015 fikk vi i regionen vår to nye NCE (Norwegian Centre of Experise) og én GCE (Global Centre of Experise): ...

 • Trondheim: Møte 8. november 2016

  tirsdag, 8 nov 2016 -

  Tidspunkt: 16:15 - 18:00

  Grønn omstilling

  Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft skal til høsten foreslå en overordnet strategi for å fremme grønn konkurransekraft fram mot 2030 og lavutslippssamfunnet i 2050.

  Grønn omstilling – hva innebærer dette for norsk næringsliv?

  v/professor Annik Magerholm Fet, NTNUInnlederen vil gi oss en innføring i grønn omstilling og redegjøre for ekspertutvalgets rapport. Hun vil spesifikt se på hva dette betyr for næringslivet.

  Grønn omstilling – hva er utfordringene for næringslivet ved grønn omstilling og hva trenger næringslivet?

   v/konsernsjef Ståle Gjersvolg, TrønderEnergiForedragsholderen vil gå gjennom med oss hva som er utfordringene for næringslivet ved den grønne omstillingen. Hva trenger næringslivet av myndigheter og omgivelser for å lykkes? Hva må næringslivet gjøre selv? Hvordan jobber TrønderEnergi med dette?Utfordringene:– Krevende å kombinere utviklings- og omstillingsaktiviteter med driftsaktiviteter.– Krevende å finne midler, og få aksept for å prioritere midler inn i innovasjons- og utviklingsarbeid.– Utviklingen går så fort! Teknologiutvikling rocker båten for bransje etter bransje, i et enormt tempo.– Høy risiko: Krevende å utvikle og innovere «riktig».Hva trenger næringslivet?– At næringslivet selv tar hovedansvaret for å håndtere sin egen skjebne. Det er vi/næringslivet selv som må tørre å ta de tøffe valgene, tørre å satse, og å stå løpet ut.– En god infrastruktur for innovasjon og utvikling, rundt seg.– Myndigheter som stiller opp med de rette virkemidlene og et godt rammeverk.

  Grønn omstilling – hvordan kan det offentlige legge til rette for grønn omstilling – hva trengs i Norge?

  v/ spesialrådgiver Merethe Gudmundseth Storødegård, NHO

  Paneldebatt mellom innlederne og med spørsmål fra publikum

  Enkel servering i forkant av møtet.Serveringen er gratis – ingen egenandel.Møtet er åpent for alle interesserte.Påmelding innen mandag 7. november kl. 1200 på e-post til post@ntva.no

  Location


  Auditorium R5, Realfagsbygget, NTNU, Gløshaugen
  Høgskoleringen 1
  Trondheim, 7491

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

  Tromsø: Møte 10. november 2016

  torsdag, 10 nov 2016 -

  Tidspunkt: 15:00 - 19:00

  Klimatiske og miljømessige endringer i de nordlige havområdene og mulige konsekvenser for den marine næringsutviklingen

  UiT Norges arktiske universitet og NTVA arrangerer seminar i Marin BioøkonomiSeminaret er et samarbeid mellom UiT/BFE-fakultetet og Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA). Foredragsholderne vil belyse viktige områder der klima, miljø og marin næring i nord møtes!Seminaret arrangeres torsdag 10. november på UiT/BFE (NFH “trappa”) fra kl. 15:00 til 19:00, med en liten servering midtveis.Foredrag:
  • Hans Chr. Eilertsen, Professor, UiTSjøklima variasjoner i nordlige områder frem til 2016; Tallenes klare tale!
  • Edel Elvevoll, Dekan BFE, UiTDen marine matproduksjonen sett i lys av energibruk, befolkningsvekst, og økt behov for mat
  • Jørgen Schou Christiansen, Professor, UiTArktiske fisk og fiskerier i lys av klimaendringer
  • Gunnar Sander, Stipendiat, UiTArktisk skipsfart: en opphauset århundregammel drøm?
  • Jannike Falk-Anderson, Forsker, NORUTPlast og forsøpling av det marine miljøet; eventuelle konsekvenser for marine næringer
  • Mario Acquarone, Forsker, UiTPrognoser frem mot 2050; klima og fiskerier i nord
  • Bjørn Hersoug, Professor, UiTKlimaendringer; behov for nye forvaltningsregimer og politisk håndverk i nord?

  Velkommen!

  Thumbnail Image

  Location


  UiT/BFE (NFH “trappa”)

  Tromsø,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

  Stavanger: Møte 23. november 2016

  onsdag, 23 nov 2016 -

  Tidspunkt: 19:00 - 21:00

  Nye maritime næringer

  Foredrag ved: Spesialrådgiver Karl A Almås, SINTEF Utnyttelsen av havrommet har det siste året kommet tydelig frem i den politiske diskusjonen både nasjonalt og internasjonalt. OECD kom i april i år med rapporten Ocean Economy 2030 som tar for seg hva de samlede havbaserte næringene kan bidra med av verdiskaping i årene fremover. Myndighetene her hjemme har startet et arbeid for å utvikle en helhetlig havstrategi som skal være ferdig til våren. Innenfor teknologisk forskning og utvikling er det et betydelig fokus på såkalt cross-over effekter, hva kan den ene havbaserte næringen lære fra den andre. De etablerte havbaserte næringene , herunder olje/gass, maritim , fiskeri og havbruk står i dag for ca. 70 av norske eksportinntekter. Samtidig med at oljeutvinningen avtar opplever vi vekst innenfor andre havbaserte næringer som fiskeri og havbruk. Utover det vi kjenner av havbaserte industrier i dag, ser vi konturene av helt nye («ufødte») marine næringer, herunder dyrking av tare, mineralutvinning på havbunnen, høsting og dyrking av «marine innsekter» etc.  Foredraget vil ta utgangspunkt i denne situasjonen og peke på fremtidsmuligheter knyttet til utnyttelse av det totale havrommet.Møtene i Stavanger arrangeres i samarbeid med TeknaInformasjon om arrangementet ved henvendelse til NTVA:E-post: post@ntva.no eller telefon 73 59 54 63Møtet er åpent for alle interesserte.Påmelding er ikke nødvendig.
  Thumbnail Image

  Location


  Arkeologisk Museum
  Peter Klows gate 30
  Stavanger,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

  Bergen: Møte 29. november 2016

  tirsdag, 29 nov 2016 -

  Tidspunkt: 19:00 - 22:00

  En Subsea-klynge i verdensklasse

  I 2015 fikk vi i regionen vår to nye NCE (Norwegian Centre of Experise) og én GCE (Global Centre of Experise): NCE Maritime CleanTech, NCE Seafood Innovation og GCE Subsea. Klyngene er en del av Norwegian Innovation Clusters-programmet som er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet. De skal spesielt arbeide for økt innovasjon, målrettet internasjonalisering, styrket vertsskapsattraktivitet og  tilgang på skreddersydd kompetanse. Tettere samarbeid mellom næringsliv og kunnskapsinstitusjoner et viktig av flere forhold som er viktig for å oppnå dette.Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA, og Tekna inviterer høsten 2016 til tre temamøter der lederne presenterer klyngene og deres mål og visjon, behov innen utdanning og FoU og ikke minst hvordan klyngene kan stimulere samarbeid industri-FoU.

  En Subsea-klynge i verdensklasse

  Den kombinerte og varierte erfaringen og operativ kompetanse hos de industrielle aktørene, skal med støtte fra bedrifter og FoU og utdanningsinstitusjoner, gjøre GCE Subsea (www.gcesubsea.no) til et globalt kunnskapsnav innen olje & gass. Regionen er sterk på mange områder med sterk relevans for undervannsteknologi slik som blant annet økt oljeutvinning, undervannsbrønner, sensorer og flerfasemåling, fabrikkering av undervannsutstyr. Samtidig skal GCE Subsea stimulere til økt bruk av kompetanse og teknologi fra olje og gass til andre maritime næringer som havbruk, fornybar energi og mineralutvinning fra havbunnen.Møtene i Bergen blir arrangert i samarbeid med Tekna.Møtet er åpent for alle interesserte.Påmelding er bare nødvendig for de som vil delta på et enkelt måltid med fiskesuppe og selskapelig samvær etter foredraget.Det er mulig å melde seg på til middagen på to måter:
  1. E-post: post@ntva.no  2. Telefon: 73 59 54 63
  Påmelding til middagen må være mottatt innen kl 1200 torsdag 24. november.

   

  Thumbnail Image

  Location


  Nansensenteret på Marineholmen
  Thormølens gate 47
  Bergen,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

  Oslo: Møte 6. desember 2016

  tirsdag, 6 des 2016 -

  Tidspunkt: 18:00 - 22:00

   Verferdsteknologi

  • Velferdsteknologiprogrammet i Direktoratet for e-helseAstrid Nyeng, Prosjektleder, Direktoratet for e-helse
  • SFI: “C3-Senter for fremtidig helse”, Oslo UniversitetssykehusKari Kværner, Professor / Senterleder
   Møtet er åpent for alle interesserte.Påmelding er bare nødvendig for dem som vil delta på middag og selskapelig samvær i Videnskaps-Akademiets lokaler etter møtet. Prisen er kr 400,- per kuvert. Påmeldte til middagen får tilsendt faktura via e-post.Det er mulig å melde seg på til middagen på følgende måter:
  1. E-post: post@ntva.no 2. Telefon 73 59 54 63
  Påmelding til middagen må være mottatt senest kl 1500 fredag 1. desember.
  Thumbnail Image

  Location


  Det Norske Videnskaps-Akademi
  Drammensveien 78
  Oslo,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

 • Oslo: Møte 6. desember 2016

   Verferdsteknologi

  • Velferdsteknologiprogrammet i Direktoratet for e-helse Astrid Nyeng, Prosjektleder, Direktoratet for e-h...

 • Trondheim: Møte 8. november 2016

  tirsdag, 8 nov 2016 -

  Tidspunkt: 16:15 - 18:00

  Grønn omstilling

  Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft skal til høsten foreslå en overordnet strategi for å fremme grønn konkurransekraft fram mot 2030 og lavutslippssamfunnet i 2050.

  Grønn omstilling – hva innebærer dette for norsk næringsliv?

  v/professor Annik Magerholm Fet, NTNU Innlederen vil gi oss en innføring i grønn omstilling og redegjøre for ekspertutvalgets rapport. Hun vil spesifikt se på hva dette betyr for næringslivet.

  Grønn omstilling – hva er utfordringene for næringslivet ved grønn omstilling og hva trenger næringslivet?

   v/konsernsjef Ståle Gjersvolg, TrønderEnergi Foredragsholderen vil gå gjennom med oss hva som er utfordringene for næringslivet ved den grønne omstillingen. Hva trenger næringslivet av myndigheter og omgivelser for å lykkes? Hva må næringslivet gjøre selv? Hvordan jobber TrønderEnergi med dette? Utfordringene: – Krevende å kombinere utviklings- og omstillingsaktiviteter med driftsaktiviteter. – Krevende å finne midler, og få aksept for å prioritere midler inn i innovasjons- og utviklingsarbeid. – Utviklingen går så fort! Teknologiutvikling rocker båten for bransje etter bransje, i et enormt tempo. – Høy risiko: Krevende å utvikle og innovere «riktig». Hva trenger næringslivet? – At næringslivet selv tar hovedansvaret for å håndtere sin egen skjebne. Det er vi/næringslivet selv som må tørre å ta de tøffe valgene, tørre å satse, og å stå løpet ut. – En god infrastruktur for innovasjon og utvikling, rundt seg. – Myndigheter som stiller opp med de rette virkemidlene og et godt rammeverk.

  Grønn omstilling – hvordan kan det offentlige legge til rette for grønn omstilling – hva trengs i Norge?

  v/ spesialrådgiver Merethe Gudmundseth Storødegård, NHO

  Paneldebatt mellom innlederne og med spørsmål fra publikum

  Enkel servering i forkant av møtet. Serveringen er gratis – ingen egenandel. Møtet er åpent for alle interesserte. Påmelding innen mandag 7. november kl. 1200 på e-post til post@ntva.no

  Location


  Auditorium R5, Realfagsbygget, NTNU, Gløshaugen
  Høgskoleringen 1
  Trondheim, 7491

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

  Tromsø: Møte 10. november 2016

  torsdag, 10 nov 2016 -

  Tidspunkt: 15:00 - 19:00

  Klimatiske og miljømessige endringer i de nordlige havområdene og mulige konsekvenser for den marine næringsutviklingen

  UiT Norges arktiske universitet og NTVA arrangerer seminar i Marin Bioøkonomi Seminaret er et samarbeid mellom UiT/BFE-fakultetet og Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA). Foredragsholderne vil belyse viktige områder der klima, miljø og marin næring i nord møtes! Seminaret arrangeres torsdag 10. november på UiT/BFE (NFH “trappa”) fra kl. 15:00 til 19:00, med en liten servering midtveis. Foredrag:
  • Hans Chr. Eilertsen, Professor, UiT Sjøklima variasjoner i nordlige områder frem til 2016; Tallenes klare tale!
  • Edel Elvevoll, Dekan BFE, UiT Den marine matproduksjonen sett i lys av energibruk, befolkningsvekst, og økt behov for mat
  • Jørgen Schou Christiansen, Professor, UiT Arktiske fisk og fiskerier i lys av klimaendringer
  • Gunnar Sander, Stipendiat, UiT Arktisk skipsfart: en opphauset århundregammel drøm?
  • Jannike Falk-Anderson, Forsker, NORUT Plast og forsøpling av det marine miljøet; eventuelle konsekvenser for marine næringer
  • Mario Acquarone, Forsker, UiT Prognoser frem mot 2050; klima og fiskerier i nord
  • Bjørn Hersoug, Professor, UiT Klimaendringer; behov for nye forvaltningsregimer og politisk håndverk i nord?

  Velkommen!

  Thumbnail Image

  Location


  UiT/BFE (NFH “trappa”)

  Tromsø,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

  Stavanger: Møte 23. november 2016

  onsdag, 23 nov 2016 -

  Tidspunkt: 19:00 - 21:00

  Nye maritime næringer

  Foredrag ved: Spesialrådgiver Karl A Almås, SINTEF  Utnyttelsen av havrommet har det siste året kommet tydelig frem i den politiske diskusjonen både nasjonalt og internasjonalt. OECD kom i april i år med rapporten Ocean Economy 2030 som tar for seg hva de samlede havbaserte næringene kan bidra med av verdiskaping i årene fremover. Myndighetene her hjemme har startet et arbeid for å utvikle en helhetlig havstrategi som skal være ferdig til våren. Innenfor teknologisk forskning og utvikling er det et betydelig fokus på såkalt cross-over effekter, hva kan den ene havbaserte næringen lære fra den andre. De etablerte havbaserte næringene , herunder olje/gass, maritim , fiskeri og havbruk står i dag for ca. 70 av norske eksportinntekter. Samtidig med at oljeutvinningen avtar opplever vi vekst innenfor andre havbaserte næringer som fiskeri og havbruk. Utover det vi kjenner av havbaserte industrier i dag, ser vi konturene av helt nye («ufødte») marine næringer, herunder dyrking av tare, mineralutvinning på havbunnen, høsting og dyrking av «marine innsekter» etc.  Foredraget vil ta utgangspunkt i denne situasjonen og peke på fremtidsmuligheter knyttet til utnyttelse av det totale havrommet. Møtene i Stavanger arrangeres i samarbeid med Tekna Informasjon om arrangementet ved henvendelse til NTVA: E-post: post@ntva.no eller telefon 73 59 54 63 Møtet er åpent for alle interesserte. Påmelding er ikke nødvendig.
  Thumbnail Image

  Location


  Arkeologisk Museum
  Peter Klows gate 30
  Stavanger,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

  Bergen: Møte 29. november 2016

  tirsdag, 29 nov 2016 -

  Tidspunkt: 19:00 - 22:00

  En Subsea-klynge i verdensklasse

  I 2015 fikk vi i regionen vår to nye NCE (Norwegian Centre of Experise) og én GCE (Global Centre of Experise): NCE Maritime CleanTech, NCE Seafood Innovation og GCE Subsea. Klyngene er en del av Norwegian Innovation Clusters-programmet som er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet. De skal spesielt arbeide for økt innovasjon, målrettet internasjonalisering, styrket vertsskapsattraktivitet og  tilgang på skreddersydd kompetanse. Tettere samarbeid mellom næringsliv og kunnskapsinstitusjoner et viktig av flere forhold som er viktig for å oppnå dette. Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA, og Tekna inviterer høsten 2016 til tre temamøter der lederne presenterer klyngene og deres mål og visjon, behov innen utdanning og FoU og ikke minst hvordan klyngene kan stimulere samarbeid industri-FoU.

  En Subsea-klynge i verdensklasse

  Den kombinerte og varierte erfaringen og operativ kompetanse hos de industrielle aktørene, skal med støtte fra bedrifter og FoU og utdanningsinstitusjoner, gjøre GCE Subsea (www.gcesubsea.no) til et globalt kunnskapsnav innen olje & gass. Regionen er sterk på mange områder med sterk relevans for undervannsteknologi slik som blant annet økt oljeutvinning, undervannsbrønner, sensorer og flerfasemåling, fabrikkering av undervannsutstyr. Samtidig skal GCE Subsea stimulere til økt bruk av kompetanse og teknologi fra olje og gass til andre maritime næringer som havbruk, fornybar energi og mineralutvinning fra havbunnen. Møtene i Bergen blir arrangert i samarbeid med Tekna. Møtet er åpent for alle interesserte. Påmelding er bare nødvendig for de som vil delta på et enkelt måltid med fiskesuppe og selskapelig samvær etter foredraget. Det er mulig å melde seg på til middagen på to måter:
  1. E-post: post@ntva.no  2. Telefon: 73 59 54 63
  Påmelding til middagen må være mottatt innen kl 1200 torsdag 24. november.

   

  Thumbnail Image

  Location


  Nansensenteret på Marineholmen
  Thormølens gate 47
  Bergen,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

  Oslo: Møte 6. desember 2016

  tirsdag, 6 des 2016 -

  Tidspunkt: 18:00 - 22:00

   Verferdsteknologi

  • Velferdsteknologiprogrammet i Direktoratet for e-helse Astrid Nyeng, Prosjektleder, Direktoratet for e-helse
  • SFI: “C3-Senter for fremtidig helse”, Oslo Universitetssykehus Kari Kværner, Professor / Senterleder
    Møtet er åpent for alle interesserte. Påmelding er bare nødvendig for dem som vil delta på middag og selskapelig samvær i Videnskaps-Akademiets lokaler etter møtet. Prisen er kr 400,- per kuvert. Påmeldte til middagen får tilsendt faktura via e-post. Det er mulig å melde seg på til middagen på følgende måter:
  1. E-post: post@ntva.no 2. Telefon 73 59 54 63
  Påmelding til middagen må være mottatt senest kl 1500 fredag 1. desember.
  Thumbnail Image

  Location


  Det Norske Videnskaps-Akademi
  Drammensveien 78
  Oslo,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

Senere møter. Møteprogrammet blir laget for et semester ad gangen. Programmet for høstsemesteret blir fastlagt før sommerferien. Programmet for vårsemesteret blir fastlagt før jul. Send en epost til post@ntva.no om du ønsker å få tilsendt programmet for kommende semester.

Nyheter

Kan oljeteknologien og kardiologien lære av hverandre?

Tidligere sjefslege Leik Woie ved Stavanger universitetssykehus (SUS) holdt et interessant foredrag i et fellesmøte for NTVA og Tekna i Arkeologisk museum i Stavanger 21.september. Som erfaren hjertelege hadde han gjort den erfaringen at kardiologien og oljevirksomheten har flere parallelle problemstillinger. Han så at det samarbeid mellom disse to fagene gjensidig kunne bli meget fruktbart. Det var et godt besøkt [...]

Stor interesse for møtet om elektriske biler og batterier i Oslo

Anders Hammer Strømman ved NTNU har laget livsløpsanalyser av ulike biltyper og viet i sitt foredrag i NTVAs Oslo-avdeling spesiell oppmerksomhet til den elektriske bilen. Ola Nilsen Fra UiO fortalte om batteriets utvikling og potensialer. De så begge store muligheter for elektrisk fremdrift, men det var klart at det også finnes en del utfordringer, bl a mht vekt og rekkevidde. [...]

CAETS samlet til møte i London overskriften Engineering a Better World

Fra mandag 12. til fredag 16. september var CAETS - International Council of Academies of Engineering and Technological Sciences - samlet til sitt i årlige møte. Dette året var det den engelske akademiet Royal Academy of Engineering (RAE) som var vertskap.  RAE presenterte bl a sitt Afrika-prosjekt hvor formålet er å hjelpe frem ingeniørfaget og ingeniørprofesjonen i afrikanske land. Mange [...]

Står vi overfor det endelige gjennombruddet for elbilen?

Superlette batterier nærmere virkelighet Forskning.no kunne nylig melde at det nå er løst flere problemer knyttet til litium-luftbatterier. De nye batteriene kan gi elbiler samme rekkevidde som bensinbiler. En gruppe forskere fra Storbritannia, Kina og Israel har nå laget et litium-luftbatteri som kan være løsningen på flere av spørsmål knyttet til disse batteriene. Hvis disse batteriene blir klare for markedet, [...]

image_print