• Velkommen

  til Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA, som er en uavhengig organisasjon med et internasjonalt nettverk. NTVA utgir rapporter og arrangerer møter og seminarer. Uansett tema, som kan være faglige eller politiske, skal NTVA bidra til at det gis relevant informasjon om aktuelle vitenskapelige og teknologiske resultater og problemstillinger. NTVA skal være en arena for faktabasert debatt om naturvitenskapens og teknologiens betydning. NTVA skal bygge et profilert, etterrettelig og troverdig renommé med høy kvalitet. Når annet ikke er opplyst, er våre arrangementer åpne for alle interesserte.

  • NTVAs jubileumsbok er klar

   «Energi, teknologi og klima – utfordringer og handlingsrom» Akademiets nye bok har… mer

 • Agder
  • Neste møte:

   Torsdag 26. november 2015
   kl 1800
   Gimle gård, Gimleveien 23, Kristiansand
   mer

 • Bergen
  • Neste møte:

   Tirsdag 24. november 2015
   kl 19.00
   Nansensenteret på Marineholmen, Thormøhlens gate 47
   mer

 • Oslo
  • Neste møte:

   Onsdag 25. november
   kl 1800
   Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78
   mer

 • Stavanger
  • Neste møte:

   Onsdag 25. november
   kl 1800
   Arkeologisk Museum, Peter Klows gt. 30
   mer

 • Tromsø
  • Neste møte:

   Onsdag 9. desember 2015
   kl 1800
   Framsenteret, Hjalmar Johansens gate, Tromsø
   mer

 • Trondheim
  • Neste møte:

   Fredag 4. desember
   kl 1900
   Auditorium på Gløshaugen
   mer

 • Publikasjoner:
  •   En pdf-versjon av NTVA Review 2014 ligger her  … mer

 • NTVA nytt:
  • Nr. 04/2015 (her) Tidligere NTVA-nytt (her)… mer