• Velkommen

  til Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA, som er en uavhengig organisasjon med et internasjonalt nettverk. NTVA utgir rapporter og arrangerer møter og seminarer. Uansett tema, som kan være faglige eller politiske, skal NTVA bidra til at det gis relevant informasjon om aktuelle vitenskapelige og teknologiske resultater og problemstillinger. NTVA skal være en arena for faktabasert debatt om naturvitenskapens og teknologiens betydning. NTVA skal bygge et profilert, etterrettelig og troverdig renommé med høy kvalitet. Når annet ikke er opplyst, er våre arrangementer åpne for alle interesserte.

  • Norge som Europas grønne batteri – Visjoner og realiteter

     Tema:   Norge som Europas grønne batteri – Visjoner og realiteter Sted:     Holberg … mer

 • Agder
  • Neste møte:

   Torsdag 27. oktober
   Kl 1800
   Gimle gård, Gimleveien 23, Kristiansand
   mer

 • Bergen
  • Neste møte:

   Tirsdag 25. oktober 2016
   kl 1900
   Nansensenteret på Marineholmen, Thormølens gate 47
   mer

 • Oslo
  • Neste møte:

   Tirsdag 6. desember 2016
   Kl 1800
   Det Norske Videnskapsakademi, Drammensveien 78
   mer

 • Stavanger
  • Neste møte:

   Onsdag 23. november 2016
   Kl 1900
   Arkeologisk Museum, Peter Klows gt. 30
   mer

 • Tromsø
  • Neste møte:

   Onsdag 10. november 2016
   kl. 15:00 til 19:00
   UiT/BFE (NFH “trappa”)
   mer

 • Trondheim
  • Neste møte:

   Tirsdag 8. november 2016
   Kl 1615
   Auditorium R5 i Realfagbygget på Gløshaugen
   mer

 • Publikasjoner:
  •   NTVA Årbok 2015 ligger som en bladbar pdf her Ønsker du å bestille en papirversjon, finner… mer

 • NTVA nytt:
  • Nr. 02/2016 (her) Tidligere NTVA-nytt (her)… mer