• Velkommen

  til Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA, som er en uavhengig organisasjon med et internasjonalt nettverk. NTVA utgir rapporter og arrangerer møter og seminarer. Uansett tema, som kan være faglige eller politiske, skal NTVA bidra til at det gis relevant informasjon om aktuelle vitenskapelige og teknologiske resultater og problemstillinger. NTVA skal være en arena for faktabasert debatt om naturvitenskapens og teknologiens betydning. NTVA skal bygge et profilert, etterrettelig og troverdig renommé med høy kvalitet. Når annet ikke er opplyst, er våre arrangementer åpne for alle interesserte.

  • NTVA Ærespris 2015

   Frist for forslag er 1. desember 2014. Statutter for NTVA Ærespris finnes her…. mer

 • Bergen
  • Neste møte:

   Tirsdag 25. november 2014
   Kl. 1900
   Nansensenteret på Marineholmen, Thormøhlens gate 47
   mer

 • Oslo
  • Neste møte:

   Onsdag 3. desember 2014
   Kl. 19.00
   Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78
   mer

 • Stavanger
  • Neste møte:

   Torsdag 27. november 2014
   Kl. 19.00
   Arkeologisk Museum, Peter Klows gt 30
   mer

 • Trondheim
  • Neste møte:

   Tirsdag 25. november 2014
   Kl 16:00 - 19:00
   Lerchendal Gård
   mer

 • Publikasjoner:
  • Følgende rapporter er tilgjengelige for interesserte (begrenset opplag). NTVA Review 2013 finnes he… mer

 • NTVA nytt:
  • Nr. 47 August 2014 (her) Tidligere NTVA-nytt (her)… mer