• Velkommen

    til Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA, som er en uavhengig organisasjon med et internasjonalt nettverk. NTVA utgir rapporter og arrangerer møter og seminarer. Uansett tema, som kan være faglige eller politiske, skal NTVA bidra til at det gis relevant informasjon om aktuelle vitenskapelige og teknologiske resultater og problemstillinger. NTVA skal være en arena for faktabasert debatt om naturvitenskapens og teknologiens betydning. NTVA skal bygge et profilert, etterrettelig og troverdig renommé med høy kvalitet. Når annet ikke er opplyst, er våre arrangementer åpne for alle interesserte.

    • Jubileumskonferansen «Kunnskapsnasjonen Norge» i Bergen

        18. mai på Campus Kronstad – Høgskolen i Bergen Mer informasjon om programmet og påm… mer

  • Bergen
    • Neste møte:

      Mandag 18. mai
      kl 12:00 – 16:00
      Campus Kronstad (Høgskolen i Bergen)
      mer

  • Oslo
    • Neste møte:

      28. april 2015
      kl 1600-2030
      Det Norske Vitenskapsakademi-Akademi, Drammensveien 78, Oslo
      mer

  • Stavanger
    • Neste møte:

      Onsdag 22. april
      kl 1900
      Arkeologisk Museum, Peter Klows gt. 30, Stavanger
      mer

  • Trondheim
    • Neste møte:

      Tirsdag 14. april 2015
      kl. 19:00
      Lerchendal gård, Strindvegen 2
      mer

  • Publikasjoner:
    • Presentasjoner fra jubileumskonferansen i Stavanger The Robustness of the Oil Industry ligger her &… mer

  • NTVA nytt:
    • Nr. 01/2015 (her) Tidligere NTVA-nytt (her)… mer