• Velkommen

  til Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA, som er en uavhengig organisasjon med et internasjonalt nettverk. NTVA utgir rapporter og arrangerer møter og seminarer. Uansett tema, som kan være faglige eller politiske, skal NTVA bidra til at det gis relevant informasjon om aktuelle vitenskapelige og teknologiske resultater og problemstillinger. NTVA skal være en arena for faktabasert debatt om naturvitenskapens og teknologiens betydning. NTVA skal bygge et profilert, etterrettelig og troverdig renommé med høy kvalitet. Når annet ikke er opplyst, er våre arrangementer åpne for alle interesserte.

  • Påmelding til jubileumskonferansen i Stavanger

   kan gjøres på dette skjemaet. Se mer informasjon om jubileumskonferansen her… mer

 • Bergen
  • Neste møte:

   Tirsdag 10. februar
   kl 19:00
   Nansensenteret på Marineholmen, Thormøhlens gate 47
   mer

 • Oslo
  • Neste møte:

   Onsdag 4. februar
   kl 19:00
   Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78
   mer

 • Stavanger
  • Neste møte:

   Onsdag 11. februar
   kl 1900
   Arkeologisk Museum, Peter Klows gt. 30
   mer

 • Trondheim
  • Neste møte:

   Tirsdag 27. januar 2015
   kl 16:00 – 18:00
   Lerchendal gård, Strindveien 2
   mer

 • Publikasjoner:
  • Følgende rapporter er tilgjengelige for interesserte (begrenset opplag). NTVA Review 2013 finnes he… mer

 • NTVA nytt:
  • Nr. 49 Desember 2014 (her) Tidligere NTVA-nytt (her)… mer