• Velkommen

  til Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA, som er en uavhengig organisasjon med et internasjonalt nettverk. NTVA utgir rapporter og arrangerer møter og seminarer. Uansett tema, som kan være faglige eller politiske, skal NTVA bidra til at det gis relevant informasjon om aktuelle vitenskapelige og teknologiske resultater og problemstillinger. NTVA skal være en arena for faktabasert debatt om naturvitenskapens og teknologiens betydning. NTVA skal bygge et profilert, etterrettelig og troverdig renommé med høy kvalitet. Når annet ikke er opplyst, er våre arrangementer åpne for alle interesserte.

  • Teknologiforum 9. september

   Teknologiforum 2015 i Trondheim 9. september: Teknologisprang for utvikling av havrommet (her) &nbsp… mer

 • Agder
  • Neste møte:

   Torsdag 24. september
   kl. 1800
   Gimle gård, Gimleveien 23, Kristiansand
   mer

 • Bergen
  • Neste møte:

   Tirsdag 29. september
   kl 1900
   Nansensenteret på Marineholmen
   mer

 • Oslo
  • Neste møte:

   Onsdag 23. september
   kl 1800
   Det Norske Videnskaps-Akademi
   mer

 • Stavanger
  • Neste møte:

   Onsdag 23. september
   kl 1800
   Arkeologisk Museum, Peter Klows gt. 30
   mer

 • Tromsø
  • Neste møte:

   3. september 2015
   kl 1630-1900
   Norges Fiskerihøgskole ved Norges Arktiske Universitet
   mer

 • Trondheim
  • Neste møte:

   Onsdag 9. september 2015
   kl 0900-1545
   Lerchendal Gård
   mer

 • Publikasjoner:
  •   En pdf-versjon av NTVA Review 2014 ligger her  … mer

 • NTVA nytt:
  • Nr. 03/2015 (her) Tidligere NTVA-nytt (her)… mer