• Velkommen

  til Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA, som er en uavhengig organisasjon med et internasjonalt nettverk. NTVA utgir rapporter og arrangerer møter og seminarer. Uansett tema, som kan være faglige eller politiske, skal NTVA bidra til at det gis relevant informasjon om aktuelle vitenskapelige og teknologiske resultater og problemstillinger. NTVA skal være en arena for faktabasert debatt om naturvitenskapens og teknologiens betydning. NTVA skal bygge et profilert, etterrettelig og troverdig renommé med høy kvalitet. Når annet ikke er opplyst, er våre arrangementer åpne for alle interesserte.

  • Velkommen til ny hjemmeside

   NTVAs  hjemmeside er nå på ny plattform, men innholdet skal stort sett være som før. God påske… mer

 • Bergen
  • Neste møte:

   Tirsdag 18. mars 2014
   Kl. 19.00
   Nansensenteret på Marineholmen
   mer

 • Oslo
  • Neste møte:

   Onsdag 23. april 2014
   kl. 1900
   Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78
   mer

 • Stavanger
  • Neste møte:

   Onsdag 26. mars 2014
   kl. 1900
   Arkeologisk Museum, Peter Klows gt 30
   mer

 • Trondheim
  • Neste møte:

   Torsdag 11. september 2014
   Kl 1000
   Lerchendal Gård
   mer

 • Publikasjoner:
  • Følgende rapporter er tilgjengelige for interesserte (begrenset opplag). NTVAs Energistrategi 2013-… mer

 • NTVA nytt:
  • Nr. 45 April 2014 (her) Tidligere NTVA-nytt (her)… mer