NTVA

NTVA
NTVA 2017-04-17T09:32:22+00:00

Kommende arrangement

 • Fellesmøte NTVA/NVP 30. november

  Inn i Polhavet

  Norges Vitenskapsakademi for Polarforskning og Norges Tekniske Vitenskapsakademi inviterer til seminar om utforskingen av Polhavet....

 • Fellesmøte NTVA/NVP 30. november

  torsdag, 30 nov 2017 -

  Tidspunkt: 16:00 - 18:30

  Inn i Polhavet

  Norges Vitenskapsakademi for Polarforskning og Norges Tekniske Vitenskapsakademi inviterer til seminar om utforskingen av Polhavet.Program: Forskning i Polhavet i et historisk perspektiv v/Thor Bjørn Arlov, NTNU
  • Arven etter Nansen – utforskingen av Barentshavet v/Marit Reigstad, UiT
  • GoNorth – utforskingen av Polhavet v/Gunnar Sand, SINTEF
  • Bruk av autonome farkoster i nordlige farvann v/Geir Johnsen, NTNU
  • Marin forurensing – også i Polhavet v/Tore Aunaas, SINTEF
  Møteleder: Gudmund HernesDet blir enkel servering i forkant av møtet. Vi trenger derfor forhånd­påmelding: jorgek@polar-academy.com

  Location


  Auditorium R9 – Realfagsbygget
  Gløshaugen, NTNU
  Trondheim,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

  Trondheim: Møte 1. desember 2017 (julemøte)

  fredag, 1 des 2017 -

  Tidspunkt: 18:00 - 19:00

  Biologisk mangfold: et (u-)nødvendig onde?

  Foredrag ved Bernt-Erik Sæther, professor, Institutt for biologi, leder for SFF, NTNUI den offentlige debatten opplever man både i Norge og i utlandet stadig oftere at hensynet til det biologiske mangfoldet oppfattes som et unødvendig viktig fordyrende element innenfor mange sektorer i samfunnet som bl.a. hindrer rasjonelle transportløsninger og økonomisk effektiv utnyttelse av viktige naturressurser. I dette foredraget vil jeg derimot argumentere for at dagens tap av det biologiske mangfoldet representerer en av de viktigste utfordringene kloden står ovenfor. Jeg vil vise at tapet av arter skjer i dag i et omfang som vi knapt noensinne før har opplevd og beskrive noen av de viktigste driverne for denne utviklingen.  Jeg vil gi eksempler hovedsakelig fra den seinere tids forskning på mulige konsekvenser av redusert artsmangfold. Min konklusjon er at den masseutdøingen av arter som vi nå opplever vil kunne forårsake at mange sentrale økosystemprosesser vil kunne endre karakter med potensielt alvorlige konsekvenser for våre etterfølgende generasjoner. Jeg vil slutt presentere noen tanker om hvordan et tilstrekkelig variert artsmangfold kan sikres også i fremtiden.Møtet er åpent for alle interesserte.Etter foredraget er det julemiddag for NTVA-medlemmer med ledsagere på Lerchendal Gård.

  Location


  Kantina på SINTEF
  Strindveien 4
  Trondheim, 7491

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

  Oslo: Møte 4. desember 2017 (julemøte)

  mandag, 4 des 2017 -

  Tidspunkt: 18:00 - 22:00

  Sosiale medier

  Foredrag ved Petter Bae Brandtzæg og Jon Wessel-AasSosiale medier - vår tids største sosiale eksperiment? ved Petter Bae Brandtzæg, seniorforsker SINTEF
  Facebook er i dag det mest brukte mediet i Norge og sosiale medier er blitt en sentral del av hverdagen vår. Men hvordan påvirker sosiale medier våre relasjoner til andre mennesker og vårt samfunnsengasjement?
   
  Bruken av sosiale medier som Twitter, Snapchat Facebook og Instagram, har skapt en hypersosial virkelighet, der alle er koblet sammen, uavhengig av tid og sted. Vi er tilnærmet i konstant tilgjengelighet, noe som har bidratt til en fortetting og komprimeringen av tid og menneskelige relasjoner. Sosiale medier utfordrer derfor samfunnsengasjement og privatlivet på nye måter. Ved inngangen til 2018 ser vi en tendens til at sosiale medier endrer karakter. Nettroboter med kunstig intelligens og mennesker kobles sammen i sosiale nettverk. Foredraget vil derfor drøfte hvordan denne utviklingen påvirker fremtidens relasjoner og samfunnsengasjement.
  De nye publisistenes møte med fru Justitia ved Jon Wessel-Aas, advokat, partner/Bing HodnelandOppfinnelsen av trykkekunsten og senere kringkastingsteknologien var store paradigmeskifter i kommunikasjonsteknologi, som innebar at man kunne spre budskap og informasjon til massene, uavhengig av fysisk avstand. Men begge dreide seg om enveiskommunikasjon, uten interaktivitet. Med alle sine fordeler, kunne de likevel ikke erstatte den gamle torgallmenningen når det gjaldt umiddelbarhet og interaktivitet i kommunikasjonen.Dette har Internett endret på. Særlig gjelder det nettets videre utvikling i form av det som ofte kalles web 2.0, som grovt sagt kan beskrives som særlig interaktive nettjenester, og som avhenger av aktiv brukerdeltagelse for å fungere som forutsatt. Selv om det ikke finnes noen vedtatt definisjon, kjennetegnes disse tjenestene av visse funksjonalitetstrekk, som samtidig utgjør deres drivkrefter. På den norske versjonen av Wikipedia er disse tre hovedpunktene oppsummert:1   Utviklingen av publiseringsverktøy som gjør det mulig for folk å opprette og vedlikeholde delt innhold i fellesskap (Wikipedia er selv et godt eksempel på dette).2   Overgangen fra lokal lagring til nettlagring av data som e-post og diverse filer, herunder bilder (med tjenester som Gmail, DropBox, iCloud og så videre).3   Utviklingen av tjenester som legger vekt på forbindelsen mellom mennesker og ikke bare mellom dokumenter (for eksempel sosiale nettverk som Facebook, Twitter og LinkedIn).Selv om heller ikke dette er noen vedtatt definisjon, er det de tjenestene som kombinerer alle disse elementene, vi gjerne kaller sosiale medier. Det er disse mediene vi skal befatte oss med i denne boken, det vil si tjenester som i dag heter Facebook, Twitter, LinkedIn og så videre, uansett hva de måtte hete i morgen. Det er funksjonaliteten som er avgjørende.Et annet fornyende trekk ved sosiale medier er at alle er eller kan bli sine egne publisister.For å kunne nå ut med et budskap til offentligheten var en før i tiden i stor grad henvist til de tradisjonelle mediene og prisgitt deres redaksjonelle siling. Med Internett og særlig med sosiale 
medier har dette endret seg. Nå kan hver av oss enkelt opprette en konto eller en profil i ett eller flere sosiale medier. Når det er gjort, kan vi spontant og umiddelbart med et tastetrykk meddele oss til hele verden, uten ytre kontroll. Og det vi ytrer i sosiale medier, kan de andre like enkelt dele og spre videre. Informasjon blir formidlet, delt og sprer seg som ild i tørt gress.De etablerte, profesjonelle mediene har som hovedregel god oversikt over hva som er tillatt å formidle om andre personer eller av andres stoff. Men de fleste andre som bruker sosiale medier, er i liten grad fortrolige med de juridiske reglene om for eksempel personvern og opphavsrett.Disse reglene kan ha stor praktisk betydning i sosiale medier, som rettslige begrensninger for hva som lovlig kan ytres og formidles, og hvor overtredelser kan sanksjoneres med straff- og/eller erstatningsansvar.Både enkeltpersoner og virksomheter bør derfor tilegne seg et minimum av kunnskap om disse reglene, dersom de skal begå seg noenlunde korrekt i sin «publisistiske» virksomhet.Møtet er åpent for alle interesserte.De som vil delta på middagen etter foredraget må melde seg på til post@ntva.no innen onsdag 29. november. Egenandelen for middagen er kr 500, og påmeldte vil få tilsendt faktura.
  Thumbnail Image

  Location


  Det Norske Videnskaps-Akademi
  Drammensveien 78
  Oslo,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 500.00 Egenandel middag

  Oslo: Fellesmøte NTVA/Multiconsult/Norconsult 14. desember

  torsdag, 14 des 2017 -

  Tidspunkt: 15:00 - 17:15

  Digitalisering – fra prat til handling

  Digitalisering er noe alle prater om, men ikke alle gjør noe med det. I Multiconsult og Norconsult har de gjort praten om til konkrete digitale løsninger som de bruker i arbeidshverdagen. Gjennom digitalisering blir prosjektgjennomføring, prosesser og samhandling med kunder og partnere både enklere, bedre og mer effektiv.Norges Tekniske Vitenskapsakademi inviterer deg herved til et åpent nettverksmøte om digitalisering. På møtet får du høre gode eksempler på hvordan medlemsbedriftene Multiconsult og Norconsult bruker og utvikler digitale løsninger og hvilken betydning dette har for prosjektgjennomføringen:
  • «VEAS renseanlegg – bygging helt uten tegninger»Rehabiliteringen av Norges største renseanlegg, VEAS, gjennomføres direkte fra modell og helt uten tegninger. Hva er fordelene ved tegningsløse prosjekter? Hør Norconsults erfaringer og metoder for gjennomføring av fullintegrert BIM i oppdraget.Foredrag ved Jørn Hagen, sivilingeniør og fagansvarlig konstruksjonsteknikk i Norconsult
  • «Gamification – ny tenkemåte, nye løsninger, bedre resultat»Fremtidens spillteknologi benyttet i dagens arbeidsprosesser. Spill deg gjennom problemer og oppgaver du ikke har kunnet løse før.Dryss på ny teknologi og lag spill for å finne den optimale løsningen.Foredrag ved Thomas Angeltveit, sivilingeniør Samferdsel og spillutvikler i Norconsult
  • «Risikostyring og digitalisering»Hvilke muligheter og utfordringer rundt risikostyring møter vi når den digitale utviklingen endrer premissene både for prosjekteringen og systemene vi prosjekterer? Digitale modeller er utviklet for å støtte de tekniske fagene, men representerer også et betydelige nyttepotensiale, og trolig noen fallgruber, for aktiviteter knyttet til risikostyring.Foredrag ved Rune Winther – sivilingeniør Systemsikkerhet og risikostyring i Multiconsult
  • «Digitalisering i praksis – Hvordan erfaring fra olje- og gassprosjekter bidrar til digitalisering i byggeprosjekter» Med utgangspunkt i erfaringer med bruk av prosjektgjennomføringsmodell og utnyttelse av BIM i store olje og gass-prosjekter har et doktorgradsarbeid identifisert funn som kan gi mer effektiv gjennomføring av byggeprosjekter. Hør hvordan funnene understøtter digitalisering og hvilke erfaringer implementering av funnene i byggeprosjekter har gitt så langt.Foredrag ved Øystein Mejlænder-Larsen, teknologileder i Multiconsult og doktorgradsstipendiat
   Praktisk informasjonDato/Tid:        14. desember kl 15.00-17.15.Det blir 3D-tapas, stands og mingling fra kl. 17.15Sted:                Multiconsult, Nedre Skøyenvei 2, Oslo Klikk her for å melde deg på digitaliseringsmøtet 

  Location


  Multiconsult
  Nedre Skøyenvei 2
  Oslo,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

 • Trondheim: Møte 1. desember 2017 (julemøte)

  Biologisk mangfold: et (u-)nødvendig onde?

  Foredrag ved Bernt-Erik Sæther, professor, Institutt for biologi, leder for SFF,...

 • Fellesmøte NTVA/NVP 30. november

  torsdag, 30 nov 2017 -

  Tidspunkt: 16:00 - 18:30

  Inn i Polhavet

  Norges Vitenskapsakademi for Polarforskning og Norges Tekniske Vitenskapsakademi inviterer til seminar om utforskingen av Polhavet.Program: Forskning i Polhavet i et historisk perspektiv v/Thor Bjørn Arlov, NTNU
  • Arven etter Nansen – utforskingen av Barentshavet v/Marit Reigstad, UiT
  • GoNorth – utforskingen av Polhavet v/Gunnar Sand, SINTEF
  • Bruk av autonome farkoster i nordlige farvann v/Geir Johnsen, NTNU
  • Marin forurensing – også i Polhavet v/Tore Aunaas, SINTEF
  Møteleder: Gudmund HernesDet blir enkel servering i forkant av møtet. Vi trenger derfor forhånd­påmelding: jorgek@polar-academy.com

  Location


  Auditorium R9 – Realfagsbygget
  Gløshaugen, NTNU
  Trondheim,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

  Trondheim: Møte 1. desember 2017 (julemøte)

  fredag, 1 des 2017 -

  Tidspunkt: 18:00 - 19:00

  Biologisk mangfold: et (u-)nødvendig onde?

  Foredrag ved Bernt-Erik Sæther, professor, Institutt for biologi, leder for SFF, NTNUI den offentlige debatten opplever man både i Norge og i utlandet stadig oftere at hensynet til det biologiske mangfoldet oppfattes som et unødvendig viktig fordyrende element innenfor mange sektorer i samfunnet som bl.a. hindrer rasjonelle transportløsninger og økonomisk effektiv utnyttelse av viktige naturressurser. I dette foredraget vil jeg derimot argumentere for at dagens tap av det biologiske mangfoldet representerer en av de viktigste utfordringene kloden står ovenfor. Jeg vil vise at tapet av arter skjer i dag i et omfang som vi knapt noensinne før har opplevd og beskrive noen av de viktigste driverne for denne utviklingen.  Jeg vil gi eksempler hovedsakelig fra den seinere tids forskning på mulige konsekvenser av redusert artsmangfold. Min konklusjon er at den masseutdøingen av arter som vi nå opplever vil kunne forårsake at mange sentrale økosystemprosesser vil kunne endre karakter med potensielt alvorlige konsekvenser for våre etterfølgende generasjoner. Jeg vil slutt presentere noen tanker om hvordan et tilstrekkelig variert artsmangfold kan sikres også i fremtiden.Møtet er åpent for alle interesserte.Etter foredraget er det julemiddag for NTVA-medlemmer med ledsagere på Lerchendal Gård.

  Location


  Kantina på SINTEF
  Strindveien 4
  Trondheim, 7491

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

  Oslo: Møte 4. desember 2017 (julemøte)

  mandag, 4 des 2017 -

  Tidspunkt: 18:00 - 22:00

  Sosiale medier

  Foredrag ved Petter Bae Brandtzæg og Jon Wessel-AasSosiale medier - vår tids største sosiale eksperiment? ved Petter Bae Brandtzæg, seniorforsker SINTEF
  Facebook er i dag det mest brukte mediet i Norge og sosiale medier er blitt en sentral del av hverdagen vår. Men hvordan påvirker sosiale medier våre relasjoner til andre mennesker og vårt samfunnsengasjement?
   
  Bruken av sosiale medier som Twitter, Snapchat Facebook og Instagram, har skapt en hypersosial virkelighet, der alle er koblet sammen, uavhengig av tid og sted. Vi er tilnærmet i konstant tilgjengelighet, noe som har bidratt til en fortetting og komprimeringen av tid og menneskelige relasjoner. Sosiale medier utfordrer derfor samfunnsengasjement og privatlivet på nye måter. Ved inngangen til 2018 ser vi en tendens til at sosiale medier endrer karakter. Nettroboter med kunstig intelligens og mennesker kobles sammen i sosiale nettverk. Foredraget vil derfor drøfte hvordan denne utviklingen påvirker fremtidens relasjoner og samfunnsengasjement.
  De nye publisistenes møte med fru Justitia ved Jon Wessel-Aas, advokat, partner/Bing HodnelandOppfinnelsen av trykkekunsten og senere kringkastingsteknologien var store paradigmeskifter i kommunikasjonsteknologi, som innebar at man kunne spre budskap og informasjon til massene, uavhengig av fysisk avstand. Men begge dreide seg om enveiskommunikasjon, uten interaktivitet. Med alle sine fordeler, kunne de likevel ikke erstatte den gamle torgallmenningen når det gjaldt umiddelbarhet og interaktivitet i kommunikasjonen.Dette har Internett endret på. Særlig gjelder det nettets videre utvikling i form av det som ofte kalles web 2.0, som grovt sagt kan beskrives som særlig interaktive nettjenester, og som avhenger av aktiv brukerdeltagelse for å fungere som forutsatt. Selv om det ikke finnes noen vedtatt definisjon, kjennetegnes disse tjenestene av visse funksjonalitetstrekk, som samtidig utgjør deres drivkrefter. På den norske versjonen av Wikipedia er disse tre hovedpunktene oppsummert:1   Utviklingen av publiseringsverktøy som gjør det mulig for folk å opprette og vedlikeholde delt innhold i fellesskap (Wikipedia er selv et godt eksempel på dette).2   Overgangen fra lokal lagring til nettlagring av data som e-post og diverse filer, herunder bilder (med tjenester som Gmail, DropBox, iCloud og så videre).3   Utviklingen av tjenester som legger vekt på forbindelsen mellom mennesker og ikke bare mellom dokumenter (for eksempel sosiale nettverk som Facebook, Twitter og LinkedIn).Selv om heller ikke dette er noen vedtatt definisjon, er det de tjenestene som kombinerer alle disse elementene, vi gjerne kaller sosiale medier. Det er disse mediene vi skal befatte oss med i denne boken, det vil si tjenester som i dag heter Facebook, Twitter, LinkedIn og så videre, uansett hva de måtte hete i morgen. Det er funksjonaliteten som er avgjørende.Et annet fornyende trekk ved sosiale medier er at alle er eller kan bli sine egne publisister.For å kunne nå ut med et budskap til offentligheten var en før i tiden i stor grad henvist til de tradisjonelle mediene og prisgitt deres redaksjonelle siling. Med Internett og særlig med sosiale 
medier har dette endret seg. Nå kan hver av oss enkelt opprette en konto eller en profil i ett eller flere sosiale medier. Når det er gjort, kan vi spontant og umiddelbart med et tastetrykk meddele oss til hele verden, uten ytre kontroll. Og det vi ytrer i sosiale medier, kan de andre like enkelt dele og spre videre. Informasjon blir formidlet, delt og sprer seg som ild i tørt gress.De etablerte, profesjonelle mediene har som hovedregel god oversikt over hva som er tillatt å formidle om andre personer eller av andres stoff. Men de fleste andre som bruker sosiale medier, er i liten grad fortrolige med de juridiske reglene om for eksempel personvern og opphavsrett.Disse reglene kan ha stor praktisk betydning i sosiale medier, som rettslige begrensninger for hva som lovlig kan ytres og formidles, og hvor overtredelser kan sanksjoneres med straff- og/eller erstatningsansvar.Både enkeltpersoner og virksomheter bør derfor tilegne seg et minimum av kunnskap om disse reglene, dersom de skal begå seg noenlunde korrekt i sin «publisistiske» virksomhet.Møtet er åpent for alle interesserte.De som vil delta på middagen etter foredraget må melde seg på til post@ntva.no innen onsdag 29. november. Egenandelen for middagen er kr 500, og påmeldte vil få tilsendt faktura.
  Thumbnail Image

  Location


  Det Norske Videnskaps-Akademi
  Drammensveien 78
  Oslo,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 500.00 Egenandel middag

  Oslo: Fellesmøte NTVA/Multiconsult/Norconsult 14. desember

  torsdag, 14 des 2017 -

  Tidspunkt: 15:00 - 17:15

  Digitalisering – fra prat til handling

  Digitalisering er noe alle prater om, men ikke alle gjør noe med det. I Multiconsult og Norconsult har de gjort praten om til konkrete digitale løsninger som de bruker i arbeidshverdagen. Gjennom digitalisering blir prosjektgjennomføring, prosesser og samhandling med kunder og partnere både enklere, bedre og mer effektiv.Norges Tekniske Vitenskapsakademi inviterer deg herved til et åpent nettverksmøte om digitalisering. På møtet får du høre gode eksempler på hvordan medlemsbedriftene Multiconsult og Norconsult bruker og utvikler digitale løsninger og hvilken betydning dette har for prosjektgjennomføringen:
  • «VEAS renseanlegg – bygging helt uten tegninger»Rehabiliteringen av Norges største renseanlegg, VEAS, gjennomføres direkte fra modell og helt uten tegninger. Hva er fordelene ved tegningsløse prosjekter? Hør Norconsults erfaringer og metoder for gjennomføring av fullintegrert BIM i oppdraget.Foredrag ved Jørn Hagen, sivilingeniør og fagansvarlig konstruksjonsteknikk i Norconsult
  • «Gamification – ny tenkemåte, nye løsninger, bedre resultat»Fremtidens spillteknologi benyttet i dagens arbeidsprosesser. Spill deg gjennom problemer og oppgaver du ikke har kunnet løse før.Dryss på ny teknologi og lag spill for å finne den optimale løsningen.Foredrag ved Thomas Angeltveit, sivilingeniør Samferdsel og spillutvikler i Norconsult
  • «Risikostyring og digitalisering»Hvilke muligheter og utfordringer rundt risikostyring møter vi når den digitale utviklingen endrer premissene både for prosjekteringen og systemene vi prosjekterer? Digitale modeller er utviklet for å støtte de tekniske fagene, men representerer også et betydelige nyttepotensiale, og trolig noen fallgruber, for aktiviteter knyttet til risikostyring.Foredrag ved Rune Winther – sivilingeniør Systemsikkerhet og risikostyring i Multiconsult
  • «Digitalisering i praksis – Hvordan erfaring fra olje- og gassprosjekter bidrar til digitalisering i byggeprosjekter» Med utgangspunkt i erfaringer med bruk av prosjektgjennomføringsmodell og utnyttelse av BIM i store olje og gass-prosjekter har et doktorgradsarbeid identifisert funn som kan gi mer effektiv gjennomføring av byggeprosjekter. Hør hvordan funnene understøtter digitalisering og hvilke erfaringer implementering av funnene i byggeprosjekter har gitt så langt.Foredrag ved Øystein Mejlænder-Larsen, teknologileder i Multiconsult og doktorgradsstipendiat
   Praktisk informasjonDato/Tid:        14. desember kl 15.00-17.15.Det blir 3D-tapas, stands og mingling fra kl. 17.15Sted:                Multiconsult, Nedre Skøyenvei 2, Oslo Klikk her for å melde deg på digitaliseringsmøtet 

  Location


  Multiconsult
  Nedre Skøyenvei 2
  Oslo,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

 • Oslo: Møte 4. desember 2017 (julemøte)

  Sosiale medier

  Foredrag ved Petter Bae Brandtzæg og Jon Wessel-AasSosiale medier - vår tids største sosiale eksperiment? ...

 • Fellesmøte NTVA/NVP 30. november

  torsdag, 30 nov 2017 -

  Tidspunkt: 16:00 - 18:30

  Inn i Polhavet

  Norges Vitenskapsakademi for Polarforskning og Norges Tekniske Vitenskapsakademi inviterer til seminar om utforskingen av Polhavet.Program: Forskning i Polhavet i et historisk perspektiv v/Thor Bjørn Arlov, NTNU
  • Arven etter Nansen – utforskingen av Barentshavet v/Marit Reigstad, UiT
  • GoNorth – utforskingen av Polhavet v/Gunnar Sand, SINTEF
  • Bruk av autonome farkoster i nordlige farvann v/Geir Johnsen, NTNU
  • Marin forurensing – også i Polhavet v/Tore Aunaas, SINTEF
  Møteleder: Gudmund HernesDet blir enkel servering i forkant av møtet. Vi trenger derfor forhånd­påmelding: jorgek@polar-academy.com

  Location


  Auditorium R9 – Realfagsbygget
  Gløshaugen, NTNU
  Trondheim,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

  Trondheim: Møte 1. desember 2017 (julemøte)

  fredag, 1 des 2017 -

  Tidspunkt: 18:00 - 19:00

  Biologisk mangfold: et (u-)nødvendig onde?

  Foredrag ved Bernt-Erik Sæther, professor, Institutt for biologi, leder for SFF, NTNUI den offentlige debatten opplever man både i Norge og i utlandet stadig oftere at hensynet til det biologiske mangfoldet oppfattes som et unødvendig viktig fordyrende element innenfor mange sektorer i samfunnet som bl.a. hindrer rasjonelle transportløsninger og økonomisk effektiv utnyttelse av viktige naturressurser. I dette foredraget vil jeg derimot argumentere for at dagens tap av det biologiske mangfoldet representerer en av de viktigste utfordringene kloden står ovenfor. Jeg vil vise at tapet av arter skjer i dag i et omfang som vi knapt noensinne før har opplevd og beskrive noen av de viktigste driverne for denne utviklingen.  Jeg vil gi eksempler hovedsakelig fra den seinere tids forskning på mulige konsekvenser av redusert artsmangfold. Min konklusjon er at den masseutdøingen av arter som vi nå opplever vil kunne forårsake at mange sentrale økosystemprosesser vil kunne endre karakter med potensielt alvorlige konsekvenser for våre etterfølgende generasjoner. Jeg vil slutt presentere noen tanker om hvordan et tilstrekkelig variert artsmangfold kan sikres også i fremtiden.Møtet er åpent for alle interesserte.Etter foredraget er det julemiddag for NTVA-medlemmer med ledsagere på Lerchendal Gård.

  Location


  Kantina på SINTEF
  Strindveien 4
  Trondheim, 7491

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

  Oslo: Møte 4. desember 2017 (julemøte)

  mandag, 4 des 2017 -

  Tidspunkt: 18:00 - 22:00

  Sosiale medier

  Foredrag ved Petter Bae Brandtzæg og Jon Wessel-AasSosiale medier - vår tids største sosiale eksperiment? ved Petter Bae Brandtzæg, seniorforsker SINTEF
  Facebook er i dag det mest brukte mediet i Norge og sosiale medier er blitt en sentral del av hverdagen vår. Men hvordan påvirker sosiale medier våre relasjoner til andre mennesker og vårt samfunnsengasjement?
   
  Bruken av sosiale medier som Twitter, Snapchat Facebook og Instagram, har skapt en hypersosial virkelighet, der alle er koblet sammen, uavhengig av tid og sted. Vi er tilnærmet i konstant tilgjengelighet, noe som har bidratt til en fortetting og komprimeringen av tid og menneskelige relasjoner. Sosiale medier utfordrer derfor samfunnsengasjement og privatlivet på nye måter. Ved inngangen til 2018 ser vi en tendens til at sosiale medier endrer karakter. Nettroboter med kunstig intelligens og mennesker kobles sammen i sosiale nettverk. Foredraget vil derfor drøfte hvordan denne utviklingen påvirker fremtidens relasjoner og samfunnsengasjement.
  De nye publisistenes møte med fru Justitia ved Jon Wessel-Aas, advokat, partner/Bing HodnelandOppfinnelsen av trykkekunsten og senere kringkastingsteknologien var store paradigmeskifter i kommunikasjonsteknologi, som innebar at man kunne spre budskap og informasjon til massene, uavhengig av fysisk avstand. Men begge dreide seg om enveiskommunikasjon, uten interaktivitet. Med alle sine fordeler, kunne de likevel ikke erstatte den gamle torgallmenningen når det gjaldt umiddelbarhet og interaktivitet i kommunikasjonen.Dette har Internett endret på. Særlig gjelder det nettets videre utvikling i form av det som ofte kalles web 2.0, som grovt sagt kan beskrives som særlig interaktive nettjenester, og som avhenger av aktiv brukerdeltagelse for å fungere som forutsatt. Selv om det ikke finnes noen vedtatt definisjon, kjennetegnes disse tjenestene av visse funksjonalitetstrekk, som samtidig utgjør deres drivkrefter. På den norske versjonen av Wikipedia er disse tre hovedpunktene oppsummert:1   Utviklingen av publiseringsverktøy som gjør det mulig for folk å opprette og vedlikeholde delt innhold i fellesskap (Wikipedia er selv et godt eksempel på dette).2   Overgangen fra lokal lagring til nettlagring av data som e-post og diverse filer, herunder bilder (med tjenester som Gmail, DropBox, iCloud og så videre).3   Utviklingen av tjenester som legger vekt på forbindelsen mellom mennesker og ikke bare mellom dokumenter (for eksempel sosiale nettverk som Facebook, Twitter og LinkedIn).Selv om heller ikke dette er noen vedtatt definisjon, er det de tjenestene som kombinerer alle disse elementene, vi gjerne kaller sosiale medier. Det er disse mediene vi skal befatte oss med i denne boken, det vil si tjenester som i dag heter Facebook, Twitter, LinkedIn og så videre, uansett hva de måtte hete i morgen. Det er funksjonaliteten som er avgjørende.Et annet fornyende trekk ved sosiale medier er at alle er eller kan bli sine egne publisister.For å kunne nå ut med et budskap til offentligheten var en før i tiden i stor grad henvist til de tradisjonelle mediene og prisgitt deres redaksjonelle siling. Med Internett og særlig med sosiale 
medier har dette endret seg. Nå kan hver av oss enkelt opprette en konto eller en profil i ett eller flere sosiale medier. Når det er gjort, kan vi spontant og umiddelbart med et tastetrykk meddele oss til hele verden, uten ytre kontroll. Og det vi ytrer i sosiale medier, kan de andre like enkelt dele og spre videre. Informasjon blir formidlet, delt og sprer seg som ild i tørt gress.De etablerte, profesjonelle mediene har som hovedregel god oversikt over hva som er tillatt å formidle om andre personer eller av andres stoff. Men de fleste andre som bruker sosiale medier, er i liten grad fortrolige med de juridiske reglene om for eksempel personvern og opphavsrett.Disse reglene kan ha stor praktisk betydning i sosiale medier, som rettslige begrensninger for hva som lovlig kan ytres og formidles, og hvor overtredelser kan sanksjoneres med straff- og/eller erstatningsansvar.Både enkeltpersoner og virksomheter bør derfor tilegne seg et minimum av kunnskap om disse reglene, dersom de skal begå seg noenlunde korrekt i sin «publisistiske» virksomhet.Møtet er åpent for alle interesserte.De som vil delta på middagen etter foredraget må melde seg på til post@ntva.no innen onsdag 29. november. Egenandelen for middagen er kr 500, og påmeldte vil få tilsendt faktura.
  Thumbnail Image

  Location


  Det Norske Videnskaps-Akademi
  Drammensveien 78
  Oslo,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 500.00 Egenandel middag

  Oslo: Fellesmøte NTVA/Multiconsult/Norconsult 14. desember

  torsdag, 14 des 2017 -

  Tidspunkt: 15:00 - 17:15

  Digitalisering – fra prat til handling

  Digitalisering er noe alle prater om, men ikke alle gjør noe med det. I Multiconsult og Norconsult har de gjort praten om til konkrete digitale løsninger som de bruker i arbeidshverdagen. Gjennom digitalisering blir prosjektgjennomføring, prosesser og samhandling med kunder og partnere både enklere, bedre og mer effektiv.Norges Tekniske Vitenskapsakademi inviterer deg herved til et åpent nettverksmøte om digitalisering. På møtet får du høre gode eksempler på hvordan medlemsbedriftene Multiconsult og Norconsult bruker og utvikler digitale løsninger og hvilken betydning dette har for prosjektgjennomføringen:
  • «VEAS renseanlegg – bygging helt uten tegninger»Rehabiliteringen av Norges største renseanlegg, VEAS, gjennomføres direkte fra modell og helt uten tegninger. Hva er fordelene ved tegningsløse prosjekter? Hør Norconsults erfaringer og metoder for gjennomføring av fullintegrert BIM i oppdraget.Foredrag ved Jørn Hagen, sivilingeniør og fagansvarlig konstruksjonsteknikk i Norconsult
  • «Gamification – ny tenkemåte, nye løsninger, bedre resultat»Fremtidens spillteknologi benyttet i dagens arbeidsprosesser. Spill deg gjennom problemer og oppgaver du ikke har kunnet løse før.Dryss på ny teknologi og lag spill for å finne den optimale løsningen.Foredrag ved Thomas Angeltveit, sivilingeniør Samferdsel og spillutvikler i Norconsult
  • «Risikostyring og digitalisering»Hvilke muligheter og utfordringer rundt risikostyring møter vi når den digitale utviklingen endrer premissene både for prosjekteringen og systemene vi prosjekterer? Digitale modeller er utviklet for å støtte de tekniske fagene, men representerer også et betydelige nyttepotensiale, og trolig noen fallgruber, for aktiviteter knyttet til risikostyring.Foredrag ved Rune Winther – sivilingeniør Systemsikkerhet og risikostyring i Multiconsult
  • «Digitalisering i praksis – Hvordan erfaring fra olje- og gassprosjekter bidrar til digitalisering i byggeprosjekter» Med utgangspunkt i erfaringer med bruk av prosjektgjennomføringsmodell og utnyttelse av BIM i store olje og gass-prosjekter har et doktorgradsarbeid identifisert funn som kan gi mer effektiv gjennomføring av byggeprosjekter. Hør hvordan funnene understøtter digitalisering og hvilke erfaringer implementering av funnene i byggeprosjekter har gitt så langt.Foredrag ved Øystein Mejlænder-Larsen, teknologileder i Multiconsult og doktorgradsstipendiat
   Praktisk informasjonDato/Tid:        14. desember kl 15.00-17.15.Det blir 3D-tapas, stands og mingling fra kl. 17.15Sted:                Multiconsult, Nedre Skøyenvei 2, Oslo Klikk her for å melde deg på digitaliseringsmøtet 

  Location


  Multiconsult
  Nedre Skøyenvei 2
  Oslo,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

 • Oslo: Fellesmøte NTVA/Multiconsult/Norconsult 14. desember

  Digitalisering – fra prat til handling

  Digitalisering er noe alle prater om, men ikke alle gjør noe med det. I Multiconsult og Norconsult har d...

 • Fellesmøte NTVA/NVP 30. november

  torsdag, 30 nov 2017 -

  Tidspunkt: 16:00 - 18:30

  Inn i Polhavet

  Norges Vitenskapsakademi for Polarforskning og Norges Tekniske Vitenskapsakademi inviterer til seminar om utforskingen av Polhavet. Program:  Forskning i Polhavet i et historisk perspektiv v/Thor Bjørn Arlov, NTNU
  • Arven etter Nansen – utforskingen av Barentshavet v/Marit Reigstad, UiT
  • GoNorth – utforskingen av Polhavet v/Gunnar Sand, SINTEF
  • Bruk av autonome farkoster i nordlige farvann v/Geir Johnsen, NTNU
  • Marin forurensing – også i Polhavet v/Tore Aunaas, SINTEF
  Møteleder: Gudmund Hernes Det blir enkel servering i forkant av møtet. Vi trenger derfor forhånd­påmelding: jorgek@polar-academy.com

  Location


  Auditorium R9 – Realfagsbygget
  Gløshaugen, NTNU
  Trondheim,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

  Trondheim: Møte 1. desember 2017 (julemøte)

  fredag, 1 des 2017 -

  Tidspunkt: 18:00 - 19:00

  Biologisk mangfold: et (u-)nødvendig onde?

  Foredrag ved Bernt-Erik Sæther, professor, Institutt for biologi, leder for SFF, NTNU I den offentlige debatten opplever man både i Norge og i utlandet stadig oftere at hensynet til det biologiske mangfoldet oppfattes som et unødvendig viktig fordyrende element innenfor mange sektorer i samfunnet som bl.a. hindrer rasjonelle transportløsninger og økonomisk effektiv utnyttelse av viktige naturressurser. I dette foredraget vil jeg derimot argumentere for at dagens tap av det biologiske mangfoldet representerer en av de viktigste utfordringene kloden står ovenfor. Jeg vil vise at tapet av arter skjer i dag i et omfang som vi knapt noensinne før har opplevd og beskrive noen av de viktigste driverne for denne utviklingen.  Jeg vil gi eksempler hovedsakelig fra den seinere tids forskning på mulige konsekvenser av redusert artsmangfold. Min konklusjon er at den masseutdøingen av arter som vi nå opplever vil kunne forårsake at mange sentrale økosystemprosesser vil kunne endre karakter med potensielt alvorlige konsekvenser for våre etterfølgende generasjoner. Jeg vil slutt presentere noen tanker om hvordan et tilstrekkelig variert artsmangfold kan sikres også i fremtiden. Møtet er åpent for alle interesserte. Etter foredraget er det julemiddag for NTVA-medlemmer med ledsagere på Lerchendal Gård.

  Location


  Kantina på SINTEF
  Strindveien 4
  Trondheim, 7491

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

  Oslo: Møte 4. desember 2017 (julemøte)

  mandag, 4 des 2017 -

  Tidspunkt: 18:00 - 22:00

  Sosiale medier

  Foredrag ved Petter Bae Brandtzæg og Jon Wessel-Aas Sosiale medier - vår tids største sosiale eksperiment? ved Petter Bae Brandtzæg, seniorforsker SINTEF
  Facebook er i dag det mest brukte mediet i Norge og sosiale medier er blitt en sentral del av hverdagen vår. Men hvordan påvirker sosiale medier våre relasjoner til andre mennesker og vårt samfunnsengasjement?
   
  Bruken av sosiale medier som Twitter, Snapchat Facebook og Instagram, har skapt en hypersosial virkelighet, der alle er koblet sammen, uavhengig av tid og sted. Vi er tilnærmet i konstant tilgjengelighet, noe som har bidratt til en fortetting og komprimeringen av tid og menneskelige relasjoner. Sosiale medier utfordrer derfor samfunnsengasjement og privatlivet på nye måter. Ved inngangen til 2018 ser vi en tendens til at sosiale medier endrer karakter. Nettroboter med kunstig intelligens og mennesker kobles sammen i sosiale nettverk. Foredraget vil derfor drøfte hvordan denne utviklingen påvirker fremtidens relasjoner og samfunnsengasjement.
  De nye publisistenes møte med fru Justitia ved Jon Wessel-Aas, advokat, partner/Bing Hodneland Oppfinnelsen av trykkekunsten og senere kringkastingsteknologien var store paradigmeskifter i kommunikasjonsteknologi, som innebar at man kunne spre budskap og informasjon til massene, uavhengig av fysisk avstand. Men begge dreide seg om enveiskommunikasjon, uten interaktivitet. Med alle sine fordeler, kunne de likevel ikke erstatte den gamle torgallmenningen når det gjaldt umiddelbarhet og interaktivitet i kommunikasjonen. Dette har Internett endret på. Særlig gjelder det nettets videre utvikling i form av det som ofte kalles web 2.0, som grovt sagt kan beskrives som særlig interaktive nettjenester, og som avhenger av aktiv brukerdeltagelse for å fungere som forutsatt. Selv om det ikke finnes noen vedtatt definisjon, kjennetegnes disse tjenestene av visse funksjonalitetstrekk, som samtidig utgjør deres drivkrefter. På den norske versjonen av Wikipedia er disse tre hovedpunktene oppsummert: 1   Utviklingen av publiseringsverktøy som gjør det mulig for folk å opprette og vedlikeholde delt innhold i fellesskap (Wikipedia er selv et godt eksempel på dette). 2   Overgangen fra lokal lagring til nettlagring av data som e-post og diverse filer, herunder bilder (med tjenester som Gmail, DropBox, iCloud og så videre). 3   Utviklingen av tjenester som legger vekt på forbindelsen mellom mennesker og ikke bare mellom dokumenter (for eksempel sosiale nettverk som Facebook, Twitter og LinkedIn). Selv om heller ikke dette er noen vedtatt definisjon, er det de tjenestene som kombinerer alle disse elementene, vi gjerne kaller sosiale medier. Det er disse mediene vi skal befatte oss med i denne boken, det vil si tjenester som i dag heter Facebook, Twitter, LinkedIn og så videre, uansett hva de måtte hete i morgen. Det er funksjonaliteten som er avgjørende. Et annet fornyende trekk ved sosiale medier er at alle er eller kan bli sine egne publisister. For å kunne nå ut med et budskap til offentligheten var en før i tiden i stor grad henvist til de tradisjonelle mediene og prisgitt deres redaksjonelle siling. Med Internett og særlig med sosiale 
medier har dette endret seg. Nå kan hver av oss enkelt opprette en konto eller en profil i ett eller flere sosiale medier. Når det er gjort, kan vi spontant og umiddelbart med et tastetrykk meddele oss til hele verden, uten ytre kontroll. Og det vi ytrer i sosiale medier, kan de andre like enkelt dele og spre videre. Informasjon blir formidlet, delt og sprer seg som ild i tørt gress. De etablerte, profesjonelle mediene har som hovedregel god oversikt over hva som er tillatt å formidle om andre personer eller av andres stoff. Men de fleste andre som bruker sosiale medier, er i liten grad fortrolige med de juridiske reglene om for eksempel personvern og opphavsrett. Disse reglene kan ha stor praktisk betydning i sosiale medier, som rettslige begrensninger for hva som lovlig kan ytres og formidles, og hvor overtredelser kan sanksjoneres med straff- og/eller erstatningsansvar. Både enkeltpersoner og virksomheter bør derfor tilegne seg et minimum av kunnskap om disse reglene, dersom de skal begå seg noenlunde korrekt i sin «publisistiske» virksomhet. Møtet er åpent for alle interesserte. De som vil delta på middagen etter foredraget må melde seg på til post@ntva.no innen onsdag 29. november. Egenandelen for middagen er kr 500, og påmeldte vil få tilsendt faktura.
  Thumbnail Image

  Location


  Det Norske Videnskaps-Akademi
  Drammensveien 78
  Oslo,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 500.00 Egenandel middag

  Oslo: Fellesmøte NTVA/Multiconsult/Norconsult 14. desember

  torsdag, 14 des 2017 -

  Tidspunkt: 15:00 - 17:15

  Digitalisering – fra prat til handling

  Digitalisering er noe alle prater om, men ikke alle gjør noe med det. I Multiconsult og Norconsult har de gjort praten om til konkrete digitale løsninger som de bruker i arbeidshverdagen. Gjennom digitalisering blir prosjektgjennomføring, prosesser og samhandling med kunder og partnere både enklere, bedre og mer effektiv. Norges Tekniske Vitenskapsakademi inviterer deg herved til et åpent nettverksmøte om digitalisering. På møtet får du høre gode eksempler på hvordan medlemsbedriftene Multiconsult og Norconsult bruker og utvikler digitale løsninger og hvilken betydning dette har for prosjektgjennomføringen:
  • «VEAS renseanlegg – bygging helt uten tegninger» Rehabiliteringen av Norges største renseanlegg, VEAS, gjennomføres direkte fra modell og helt uten tegninger. Hva er fordelene ved tegningsløse prosjekter? Hør Norconsults erfaringer og metoder for gjennomføring av fullintegrert BIM i oppdraget. Foredrag ved Jørn Hagen, sivilingeniør og fagansvarlig konstruksjonsteknikk i Norconsult
  • «Gamification – ny tenkemåte, nye løsninger, bedre resultat» Fremtidens spillteknologi benyttet i dagens arbeidsprosesser. Spill deg gjennom problemer og oppgaver du ikke har kunnet løse før. Dryss på ny teknologi og lag spill for å finne den optimale løsningen. Foredrag ved Thomas Angeltveit, sivilingeniør Samferdsel og spillutvikler i Norconsult
  • «Risikostyring og digitalisering» Hvilke muligheter og utfordringer rundt risikostyring møter vi når den digitale utviklingen endrer premissene både for prosjekteringen og systemene vi prosjekterer? Digitale modeller er utviklet for å støtte de tekniske fagene, men representerer også et betydelige nyttepotensiale, og trolig noen fallgruber, for aktiviteter knyttet til risikostyring. Foredrag ved Rune Winther – sivilingeniør Systemsikkerhet og risikostyring i Multiconsult
  • «Digitalisering i praksis – Hvordan erfaring fra olje- og gassprosjekter bidrar til digitalisering i byggeprosjekter» Med utgangspunkt i erfaringer med bruk av prosjektgjennomføringsmodell og utnyttelse av BIM i store olje og gass-prosjekter har et doktorgradsarbeid identifisert funn som kan gi mer effektiv gjennomføring av byggeprosjekter. Hør hvordan funnene understøtter digitalisering og hvilke erfaringer implementering av funnene i byggeprosjekter har gitt så langt. Foredrag ved Øystein Mejlænder-Larsen, teknologileder i Multiconsult og doktorgradsstipendiat
    Praktisk informasjon Dato/Tid:        14. desember kl 15.00-17.15. Det blir 3D-tapas, stands og mingling fra kl. 17.15 Sted:                Multiconsult, Nedre Skøyenvei 2, Oslo   Klikk her for å melde deg på digitaliseringsmøtet  

  Location


  Multiconsult
  Nedre Skøyenvei 2
  Oslo,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

Senere møter. Møteprogrammet blir laget for et semester ad gangen. Programmet for høstsemesteret blir fastlagt før sommerferien. Programmet for vårsemesteret blir fastlagt før jul. Send en epost til post@ntva.no om du ønsker å få tilsendt programmet for kommende semester.

Nyheter

CAETS DISKUTERTE BLUE BIOECONOMY

CAETS er en global sammenslutning av tekniske akademier og ingeniørvitenskapsakademier. Fra mandag 13. til torsdag 16.november hadde CAETS sitt årlige stormøte. Denne gangen fant det sted i Madrid i Spania. Det var flere tema som var oppe på dagsordenen, blant annet innovsjon og overgang til en verden basert på fornybar energi. På onsdag 15.november var det en sesjon av spesiell [...]

Nytt telefonnummer

NTVA kan ikke lenger nås på fasttelefon. Vi har følgende telefonnummer: Lars Thomas Dyrhaug: 932 06 952 NTVA og Ingrid Venås: 485 06 284  

Bruk av spill vil forme framtida

Ulik typer av spill har blitt en del av hverdagen til de fleste av oss. Det er gode grunner til å tro at vi vil se økt bruk av spill både til undervisning, opplæring, i underholdning og i sosiale sammenhenger. På møtet i Trondheim 31.oktober innledet grunnleggeren av Kahoot professor Alf Inge Wang. Ved hjelp av en spesiallaget quiz  og deltagernes smarttelefoner ga [...]

Utviklingen av smartnett, smarthus, og klimavennlige bygg

Nullutslippsbygg og nullutslippsområder og løsninger for lavutslippssamfunnet var temaet da professor Arild Gustavsen, NTNU innledet ved NTVAs møte i Oslo 25.oktober.Forskningssenteret for miljøvennlig energi (FME) på nullutslippsbygg (FME ZEB) ble startet opp i 2009. Senteret har hatt som mål og utvikle produkter og løsninger som skal bidra til markedsgjennombrudd for nullutslippsbygninger. Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN) ble utpekt [...]